Delvita rok po převzetí Billou

09. 04. 2008
A do jaké míry se mezi spotřebiteli o změně ví? Jak převzetí Delvity Billou vnímají samotní spotřebitelé?

Třetina obyvatel České republiky starších 15ti let vnímá jako nástupce Delvity právě společnost Billa. Přehled v tomto tématu mají spíše hospodyně-ženy – (36%) oproti mužům (26% uvádí Billu jako současného provozovatele supermarketů Delvita). Čím vyšší příjem respondenta resp. domácnosti, tím vyšší přehled o této změně na maloobchodním trhu (57% lidí s příjmem do 15.000,- Kč neví, kdo v současnosti provozuje prodejny Delvita, 27% uvádí Billu; ve skupině s příjmem nad 35.000,- Kč to je 42% těch, kteří neví a 35% jmenujících Billu).

Převzetí Billou je skutečně patrnější u pražských prodejen (16) respektive Pražané tuto změnu zaregistrovali, oproti obyvatelům ostatních regionů, mnohem častěji (67%). Mimo Prahu je povědomí o převzetí Delvity Billou výrazně nižší (28% Čechy resp. 25% Morava).
Mezi dalšími jmenovanými maloobchodními řetězci – coby nástupci Delvity byly jmenovány:

Ahold (Albert 7% resp.Hypernova 3%), Tesco 3%, Globus 2%, ostatní řetězce Plus, Lidl, Penny Market, resp. dokonce už na českém trhu nepůsobící Julius Meinl byly jmenovány 1% nebo méně respondenty.