Deník Impuls

02. 07. 2003
Společnost TNS FACTUM, s.r.o., provedla ve dnech 23.6. – 24.6.2003 telefonický výzkum na téma prodej Deníku Impuls.

Na otázky odpovědělo 112 respondentů vybraných z prodejců denního tisku v trafikách, stáncích a jiných prodejnách s výjimkou super a hypermarketů celé ČR.

- Distribuce Deníku Impuls je podle mínění prodejců tisku velice dobrá, všichni ho dostávají v dostatečném množství a včas.
Počet odebíraných výtisků se týdně pohybuje od 16 do 300 ks, je to v průměru 10 výtisků denně a prodají se přibližně tři. Obvykle je kupován spolu s jiným deníkem.
- Podle prodejců jsou pro kupující nejzajímavější výhodná cena, aktuálnost a dobrý formát deníku. Grafickou podobu vidí spíše jako nedostatečně výraznou a neupoutávající.
- Zavedení Deníku Impuls do prodeje nemělo, podle názoru prodejců, vliv na prodej ostatních deníků. Více než čtvrtina konstatuje, že v prvních 2-3 dnech se deník, prodával dobře a pak zájem opadl. Celkově hodnotí Impuls jako deník, který se neprodává dobře.
- Marketingovou kampaň před a na počátku vydávání hodnotí jako méně výraznou a nedostatečnou. Podle mínění prodejců Deník Impuls nemá velkou perspektivu se dlouhodobě udržet na trhu a vyhlídky na zvýšení prodeje nejsou vysoké.

Počet odebíraných výtisků se podle výpovědí prodejců tisku týdně pohybuje od 16 do 300 ks. Průměrně je to 10 výtisků denně. Prodá se přibližně třetina, přičemž lze říci, že prodej je rovnoměrný ve všech dnech v týdnu. Obvykle je kupován spolu s jiným deníkem.

Podle mínění prodejců jsou pro kupující nejzajímavější výhodná cena, aktuálnost a dobrý formát deníku. Grafickou podobu vidí jako nedostatečně výraznou a s malou schopností upoutat.

Zavedení Deníku Impuls do prodeje nemělo, podle názoru prodejců, vliv na prodej ostatních deníků. Více než čtvrtina konstatuje, že v prvních 2-3 dnech se deník, prodával dobře a pak zájem opadl.

Celkově prodejci hodnotí Deník Impuls jako deník, který se neprodává dobře. Zákazníci se po deníku ptají velice málo (54% se neptá vůbec a 26% zřídka). Nejlépe se prodává Blesk a MF Dnes.

Více než polovina dotázaných si myslí, že marketingová kampaň nebyla dobrá. V porovnání s kampaní, která proběhla na začátku prodeje deníku Super, byla slabší a nedostatečná.

Podle mínění prodejců Deník Impuls nemá příliš velkou perspektivu se dlouhodobě udržet na trhu a vyhlídky na zvýšení prodeje nejsou vysoké.