Děti a internet 2009

02. 10. 2009
Jedná se o výzkum mapující vztah dětí k moderním technologiím, resp. míru do jaké využívají počítač, internet a internet v mobilním telefonu. Dalšími sledovanými oblastmi jsou účel využívání internetu (počítačové hry, vzdělávání atd.) a dále v domácnostech uplatňované způsoby ochrany dětí před nevhodným obsahem na webu.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku běžné populace ČR. Výstupem je volně prodejná zpráva z výzkumu obsahující výše uvedená témata a třídění dat podle věkových skupin dětí.