Digitální televizní vysílání v ČR

08. 06. 2006
Vyplynulo to z aktuální vlny pravidelného výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI), který agentura Factum Invenio realizuje několikrát ročně již od roku 2000. Výzkum proběhl v květnu 2006 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1001 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Příjem digitálního vysílání
Více než jedna pětina populace ČR ve věku nad 15 let (22%) má podle svých slov v současné době možnost přijímat digitální televizní vysílání. Nejvíce z nich má umožněno přijímání digitálního vysílání prostřednictvím kabelové televize (11 %), dalších 6 % pomocí satelitu a 5 % si již pořídilo přídavné zařízení k televizoru pro příjem digitálního vysílání (set-top-box).

Téměř tři čtvrtiny lidí (72 %) zatím nemají přístup k digitálnímu televiznímu vysílání, což samozřejmě souvisí se skutečností, že většina televizních programů v současné době vysílá analogově. „Do budoucna můžeme předpokládat, že podíl lidí bez možnosti přijímat digitální vysílání se bude rychle snižovat v souvislosti se zvyšováním informovanosti o připravovaném přechodu z analogového na digitální vysílání“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Interaktivní služby
Polovina lidí předpokládá do budoucna svůj zájem o posílání e-mailů, případně SMS prostřednictvím digitálního televizního vysílání. Více jak dvě pětiny (44 %) by služby digitálního vysílání chtěly využít pro přístup k internetu. Službu Video on Demand, tedy online objednání libovolného filmu na videu, by uvítalo 38 %, elektronický programový průvodce 36 % a možnost online hlasování 34 % obyvatel ČR ve věku nad 15 let. Menší zájem je deklarován v případě objednání zboží nebo služeb prostřednictvím televize (Home Shopping – 28 %) a online sázení (27 %). O všechny doplňkové interaktivní služby mají zájem spíše muži než ženy, lidé mladší a s vyšším vzděláním.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Výsledky výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI) shrnuje volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:
- využívání počítačů
- penetrace internetu, účely využívání
- typ připojení k internetu, poskytovatelé
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- penetrace mobilních telefonů, poskytovatelé, využívané služby
- digitální televizní vysílání
- aj.