Do lékárny už nechodíme výhradně pro léky

22. 10. 2015

Do lékárny už nechodíme výhradně pro léky – to ukázal nedávný reprezentativní výzkum ppm factum.
Nikoho nepřekvapí, že do lékáren docházíme zejména proto, abychom obstarali lékařem předepsané nebo volně prodejné léky, případně doplňky stravy. Nicméně nedávné osobní dotazování reprezentativního vzorku české populace ukázalo, že takřka čtvrtina z těch, kdo v uplynulém roce lékárnu navštívili, si zde zakoupili nějaké potraviny. Dále více než pětina nakupujících připustila, že si v lékárně pořídila nějakou kosmetiku.
Doplňkový sortiment lékáren v ČR tak nachází u veřejnosti poměrně značnou odezvu.
Pořadí důvodů návštěv lékáren názorně ilustruje tento graf:

obr.PNG

 

Další zajímavosti, které studie přinesla:
• obstarávání léků a zdravotnického materiálu je v ČR převážně rolí žen,
• více než čtvrtina populace starší 15 let v uplynulém roce lékárnu nenavštívila (ve věkové skupině do 29 let to byla téměř polovina),
• významně častěji nakupují v lékárnách oproti celkovému průměru nejen senioři ve věku nad 60 let, ale také lidé s vysokoškolským vzděláním.


kontakt:
Markéta Šafová
Head of Healthcare Research
safova@ppmfactum.cz