Dobrej hustej borec

23. 02. 2006
Jednoduchý elektronický dotazník vyplňovali žáci druhého stupně základních a studenti prvních dvou ročníků středních škol v počítačových učebnách. Uváděli, jaké výrazy užívají v komunikaci se svými vrstevníky, jak říkají svým rodičům a učitelům, a také jaký je jejich postoj k nadávkám.

Podle Christine Louppe, manažerky značky tavených sýrů Veselá kráva, která neobvyklý průzkum neformální mluvy iniciovala, bylo inspirací právě časté užívání výrazu „kráva“ v nadávkách i výrocích vyjadřujících obdiv a uznání. „Kdo jiný než Veselá kráva by mohl bez uzardění a s úsměvem květnatou mluvu českých školáků zkoumat?“ tvrdí Louppe.

Do projektu Žákovský slang, který probíhal v prosinci loňského roku, se zapojilo 461 škol z celé České republiky a elektronický dotazník vyplnilo téměř 27 000 žáků. Do souboru k vyhodnocení bylo zahrnuto 22 193 úplně vyplněných dotazníků. Průzkumem se podařilo získat rozsáhlou lexikální databázi čítající na 600 000 výrazů pro další vědecké zpracování.

Z průzkumu vyplynulo, že k nejoblíbenějším výrazům pro obdiv patří různé variace na „seš dobrej“, „seš hustej“ a „seš borec“. Pokud naopak školáci nemají někoho rádi, zlobí se na něj nebo ho chtějí urazit, užívají nejčastěji výrazy „debil“, „blbec“ a „kráva“. Patrné jsou také regionální odlišnosti: zatímco obdivný výraz „seš dobrej“ je ve všech regionech stejně populární, pro Prahu a Plzeňský kraj je typické užívání výrazu „seš hustej“, na Vysočině a v dalších moravských krajích je nejoblíbenější „borec“ a na Ústecku a také Karlovarsku „frajer“.

Nadávky podle třetiny žáků ke slušnému chování nepatří, polovina respondentů je však považuje za přirozenou součást mluveného jazyka. O tom, že „bez nadávek to nejde“, je přesvědčena třetina respondentů. Nejčastěji si to myslí žáci základních škol, kteří snáze podléhají vlivu svých kamarádů a spolužáků, a žáci středních odborných učilišť bez maturity. Větší odstup mají starší žáci, především pak gymnázií. Stejně to platí u dívek v porovnání s chlapci. „Dívky jsou vůči nadávkám zdrželivější, chlapci je nejen častěji užívají, ale jsou v tomto směru také kreativnější,“ doplnil Jan Herzmann, ředitel agentury Factum Invenio.

„Kromě nových výrazů ovlivněných angličtinou nebo médii jako „good týpek“, „seš skiller“, „milášek“ se v mluvě školáků objevila i „hvězda“ běžná u dnešní střední generace a překvapivě také „štramanda“. Tu, jak potvrdily dřívější výzkumy, užívali i lidé narození okolo roku 1900,“ řekla Jarmila Bachmannová z Ústavu pro jazyk český. Vysoké procento výskytu stálic „vůl“ a „kráva“ ukazuje na jejich specifické postavení. Podle Bachmannové ztrácejí tyto výrazy v komunikaci původní význam a často fungují spíš jako prostředek k oslovení a navázání kontaktu než jako nadávka. Další informace o zjištěních průzkumu jsou k dispozici na www.zakovskyslang.cz.