Dosavadní trend pokračuje, podpora nových a neparlamentních stran mírně posiluje

13. 10. 2013
Stále se zvyšující podíl Čechů chce změnu v politice. Podpora nových a neparlamentních stran i nadále zesiluje. Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do parlamentu by se dostalo šest stran; parlament by ovládla levice. V blízkosti 5% hranice se pohybují SPO Zemanovci, Strana Zelených a Úsvit přímé demokracie.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volebního modelu a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Osobní dotazování proběhlo ve dnech 30. 9. 2013 – 10. 10. 2013 na reprezentativním vzorku 972 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Zadavatelem výzkumu je ppm factum research.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na začátku října zúčastnilo pouhých 54 % oprávněných voličů. Nižší ochotu účastnit se předčasných voleb zaznamenáváme dlouhodoběji. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na začátku října pravděpodobně překročilo šest politických stran. Do Poslanecké sněmovny by se „nově“ dostala KDU-ČSL a strana ANO 2011. V blízkosti pětiprocentní hranice se pohybují i SPO Zemanovci a Strana Zelených. I tyto dvě strany by tak začátkem října měly jistou šanci dostat se do PS.

ČSSD si udržuje stabilně nejvyšší podporu, aktuálně by získala 22,8 %. Druhé místo by obsadila KSČM se ziskem 17,1 % a stala by se druhou nejsilnější parlamentní stranou. Bývalé vládní strany zaznamenávají propad. TOP 09 a Starostové by aktuálně získali 13, 2 %, ODS 7,2 %.

Do PSP ČR by v současné době dostalo také hnutí ANO 2011, se ziskem 12, 1 %. Vysoká podpora této nově vzniklé strany pravděpodobně souvisí s intenzivní mediální kampaní a také přelivem pravicových voličů od bývalých vládních stran (VV, ODS, ale i TOP 09). Do sněmovny by postoupila i KDU-ČSL se ziskem 5,9 %.

V celkovém součtu by na začátku října dle současného volebního modelu „propadlo“ 13,9 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Pod 5% hranicí zůstávávají SPO Zemanovci (4,7 %) a Strana Zelených (4,3 %). Podpora SPO Zemanovců se v posledních měsících zastavila a spíše začala klesat. Úsvit přímé demokracie by v současné době získal (3,7 %). Ostatní strany by nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Ze všech parlamentních stran by si jako jediná polepšila KSČM, a to dokonce o 5,8 procentního bodu. Polepšila by si Strana Zelených o 1,9 procentních bodů a KDU-ČSL o 1,5 procentních bodů. ČSSD a SPOZ by získaly obdobný výsledek jako v roce 2010. Bývalé vládní strany si pohoršily, zejména ODS by získala o 13 procentních bodů méně, TOP 09 by si pohoršila o 3,5 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 14.10.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na začátku října ČSSD pravděpodobně získala 62 mandátů, KSČM 44 mandátů, KDU-ČSL 12 a ANO 2011 29 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 35 mandátů, ODS 18 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se ČSSD spojila s KSČM, získala tato koalice v PSP potřebnou většinu, konkrétně 106 mandátů. Sociálním demokratům se také nabízí možnost středo-pravicové koalice společně s KDU-ČSL a ANO 2011, dohromady by taková koalice v současné době získala 103 mandátů.

Rozdělení mandátů (odhad k 14.10.2013)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
František Knobloch
gsm: +420 731 403 660
knobloch@ppmfactum.cz

František Bartoš
gsm: +420 731 403 653
bartos@ppmfactum.cz