Druhé kolo Fischer – Zeman?

25. 07. 2012
První pozici si dlouhodobě udržuje Jan Fischer. Jana Švejnara předstihl Miloš Zeman, který díky své intenzivní kampani zaznamenal znatelný vzestup. Ostatní kandidáti značně zaostávají.

Factum Invenio zveřejňuje volební model pro první kolo přímé volby prezidenta. Tento model je založen na deklarované podpoře jednotlivým potenciálním kandidátům, na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se přímé volby prezidenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciální přímé volby prezidenta a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb. Factum Invenio zveřejňuje ve svém modelu pouze výsledky pro osobnosti, které by podle modelu získaly nejméně 3,0 % platných hlasů.

Dotazování proběhlo ve dnech 12. 7. 2012 - 22. 7. 2012 na reprezentativním vzorku 956 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Václavu Klausovi skončí funkční období 7. března 2013, přímá volba by se tedy měla poprvé konat mezi 6. lednem a 5. únorem příštího roku. Prezidentská kampaň je stále ve své neoficiální fázi, složení kandidátů i vztah politických stran k nezávislým kandidátům se ještě může upřesňovat a názory veřejnosti se budou patrně značně měnit. Aktuální výsledky je proto nutné brát jako orientační.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že přímé volby prezidenta ČR by se zúčastnilo 62,5 % oprávněných voličů – méně než v minulých měsících.

Žádný z navrhovaných kandidátů by v prvním kole nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola by postoupil nestraník Jan Fischer se ziskem 22,2 % a kandidát SPOZ Miloš Zeman se ziskem 18,2 % hlasů.

Podpora Jana Švejnara v posledních měsících spíše oslabuje. Pokud by kandidoval, s 12,2 % by do druhého kola nepostoupil. Jiří Dienstbier si prakticky uchoval svoji pozici s 8,2 % hlasů. Následuje ho trojice kandidátů s výsledky mezi 6 a 7 procenty: Tomio Okamura (6,9 %), Karel Schwarzenberg (6,6 %) a Jana Bobošíková (6,4 %). Nad tříprocentní hranici by se aktuálně dostali Přemysl Sobotka (4,3 %) a Zuzana Roithová (3,7 %). Nad touto hranicí se stále ještě drží Zdeněk Tůma (3,2 %), ačkoli o jeho kandidatuře se v zásadě vůbec nehovoří.

Prezidentský volební model k  25. 7. 2012


Podrobnější údaje o podpoře jednotlivých kandidátů elektrorátem hlavních politických stran a další analýzy obsahuje volně prodejná studie Factum Invenio.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz