Druhé kolo: Zeman – Fischer

05. 01. 2013
Miloš Zeman potvrdil své vedení, Jan Fischer je druhý.

Za vedoucí dvojicí je s odstupem skupina 3 pronásledovatelů: Vladimír Franz, Karel Schwarzenberg, Jiří Dienstbier. Mají téměř stejnou podporu. Ostatní kandidáti mají již jen malou šanci.

Agentura ppm factum research zveřejňuje volební model pro první kolo přímé volby prezidenta. Tento model je založen na deklarované podpoře jednotlivým kandidátům, na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se přímé volby prezidenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciální přímé volby prezidenta a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo od 12,00 hodin dne 1. 1. 2013 do 12,00 hodin dne 6. 1. 2013 na reprezentativním vzorku 959 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Václavu Klausovi skončí funkční období 7. března 2013, přímá volba byla předsedou Senátu vyhlášena na 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo se bude konat 25. a 26. ledna 2013.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na konci prvního lednového týdne by se přímé volby prezidenta ČR zúčastnilo 69,3 % oprávněných voličů, což signalizuje poměrně vysokou volební účast v porovnání s ostatními druhy voleb.

Žádný z navrhovaných kandidátů by týden před skutečným termínem prvního kola přímé volby nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola by s jasnou převahou postoupili z prvního místa kandidát SPOZ Miloš Zeman (25,1 %) a z druhého místa nestranický kandidát Jan Fischer (20,1 %). Podpora Miloše Zemana je od prosince stabilní (zjištěný pokles je pod hranicí statistické výběrové chyby), podpora Jana Fischera již delší dobu klesá.

Za touto vedoucí dvojicí následuje s odstupem skupina 3 kandidátů: Vladimír Franz (11,4 %), Karel Schwarzenberg (11,0 %) a Jiří Dienstbier (10,6 %). Rozdíly mezi nimi jsou minimální (rovněž pod hranicí statistické výběrové chyby). U všech tří je patrný postupný nárůst podpory za několik posledních měsíců, výraznější v případě Vladimíra Franze a Karla Schwarzenberga.

Zbylí kandidáti by měli na konci prvního lednového týdne jen malou šanci na postup do druhého kola. Přemysl Sobotka by získal 7,1 %, Jana Bobošíková 5,6 %, Táňa Fischerová a Zuzana Roithová shodně 4,6 %.

Prezidentský volební model k 6.1.2013


Podrobnější údaje o podpoře jednotlivých kandidátů elektrorátem hlavních politických stran a další analýzy obsahuje volně prodejná studie ppm factum research.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz