Důvěra předsedům politických stran

07. 08. 2009
Společnost Factum Invenio provedla ve dnech 19. – 23. 7. 2009 průzkum veřejného mínění týkající se důvěry předsedům hlavních politických stran. Dotazování proběhlo technikou osobních standardizovaných rozhovorů na reprezentativním vzorku 821 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Kromě předsedů pěti parlamentních stran byl do výzkumu zařazen také předseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg. Tato tisková zpráva přináší shrnutí vybraných závěrů.


Lidé v České republice příliš nedůvěřují předsedům hlavních politických stran. Ke všem osobnostem zařazeným do průzkumu převažuje nedůvěřivý postoj. Největší důvěře se těší Karel Schwarzenberg (důvěra 30 % populace), následován Jiřím Paroubkem (29 %). Důvěryhodnost vedoucích představitelů politických stran přehledně ukazuje následující graf.

Důvěra předsedům hlavních politických stran