Důvěra v osobnosti

02. 11. 2009
Společnost Factum Invenio sledovala v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus důvěru ve vybrané osobnosti české politické scény. Sběr dat probíhal v termínu 9.10. – 14.10. 2009 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let. Výzkumu se účastnilo 1012 respondentů.

Důvěra v osobnosti české politické scény
Obyvatelé ČR z nabízených osobností nejvíce důvěřují premiéru Janu Fischerovi. Důvěru mu projevilo téměř 6 z 10 občanů. Přibližně třetina Čechů důvěřuje B. Sobotkovi (35 %), E. Janotovi (33 %) a K. Schwarzenbergovi (31 %).


Naopak, největší míru nedůvěry ze zkoumaných osobností vykazuje D. Rath (nedůvěra více než tří čtvrtin obyvatel). Velká část obyvatel také nedůvěřuje předsedům stran (M. Topolánkovi, C. Svobodovi, J. Paroubkovi, M. Kalouskovi a V. Filipovi). Jedná se především o voliče z opačné strany politického spektra, než je konkrétní osobnost.


Důvěra osobnostíPrůzkum také ukázal, jaké důvěře příznivců jednotlivých stran se těší jejich předsedové. V tomto srovnání nejlépe dopadají K. Schwarzenberg, kterému důvěřuje 79 % příznivců TOP 09 (pro srovnání: M. Kalouskovi důvěřuje 56 % z nich) a J. Paroubek, jemuž důvěřuje 75 % příznivců ČSSD (B. Sobotkovi 63 % z nich, zatímco D. Rathovi jen 38 %). Jen o málo menší důvěru mezi příznivci svých stran mají M. Topolánek (68 %, zatímco P. Bém 51 %), V. Filip (68 %) a C. Svoboda (67 %).

Výše prezentovaný pohled na důvěru osobností spočívá v interpretaci podílů osob, které politikům důvěřují nebo nedůvěřují. Toto hodnocení je však významně ovlivněno tím, kolik lidí hodnocené politiky zná. Pokud vezmeme v úvahu pouze názory těch obyvatel, kteří jednotlivé politiky znají, a použijeme průměrné hodnocení na škále 1 – 4 (1 = rozhodně důvěřuji, 2 = spíše důvěřuji, 3 = spíše nedůvěřuji a 4 = rozhodně nedůvěřuji), získáme poněkud jiný pohled.


Důvěra osobnostíV žebříčku podle hodnocení lidí, kteří daného politika znají, zaujímá první místo premiér J. Fischer, následovaný E. Janotou. V první desítce se objevují další čtyři ministři současné vlády. Při použití této optiky si výrazně polepšili ministři J. Kohout a M. Barták (o 7, resp. 5 míst). Naopak nejvíce si pohoršili J. Paroubek a V. Filip (oba o 3 místa).

Celkově z šetření vyplývá, že důvěryhodněji působí „nové“ osobnosti české politické scény. Předsedové stran jsou vnímáni jako málo důvěryhodní.