Důvody účasti a neúčasti v krajských volbách

27. 10. 2004
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se důvodů účasti a neúčasti lidí ve volbách do krajských zastupitelstev. Dotazování proběhlo ve dnech 8. - 13. 10. 2004 na reprezentativním vzorku 844 občanů ČR ve věku od 15 let, žijících mimo Prahu. Soubor byl získán kvótním výběrem. Obdobný průzkum se uskutečnil i před krajskými volbami v roce 2000.

Většina obyvatel krajů (56,1 %) se domnívá, že lidé se krajských voleb zúčastní proto, aby podpořili určitou stranu nebo kandidáta. Druhým nejčastěji uváděným důvodem je, že volby jsou příležitostí k vyjádření vlastního názoru (37,0 %). Dalšími důvody jsou snaha zabránit vítězství určité strany nebo kandidáta (29,5 %), pocit morální povinnosti zúčastnit se voleb (26,8 %) a „pouhý“ zvyk (24,0 %). Jako nejméně významné ze sledovaných důvodů se ukazují být pravomoci krajských zastupitelstev (13,3 %). Asi každý dvacátý člověk nedokázal vybrat žádný z nabízených důvodů.

Oproti roku 2000, kdy se konaly první volby do krajských zastupitelstev, půjde podle názorů veřejnosti méně lidí k volbám s cílem podpořit určitou stranu nebo kandidáta a naopak více lidí proto, aby zabránili vítězství nějaké strany nebo kandidáta. Rozdíl mezi zastoupením těchto dvou odpovědí se zmenšil ze 13,5 na 7,5 procentního bodu, což signalizuje, že tzv. negativní volba nabývá na významu. Poněkud méně častým důvodem k účasti bude ve srovnání s rokem 2004 též pocit, že krajská zastupitelstva mají významné pravomoci.

Nejčastěji vnímaným důvodem neúčasti v krajských volbách je podle necelé poloviny obyvatel krajů (47,0 %) znechucení chováním politiků nebo stran před volbami. Téměř stejně často uváděným důvodem je, že politika lidi nezajímá (44,2 %). Pocit, že funkce krajských zastupitelů budou jen novými koryty pro některé politiky, odrazuje lidi od účasti u voleb podle 37,8 % obyvatel krajů. Dalšími důvody neúčasti jsou pocit, že by lidé svým hlasem stejně nic neovlivnili (33,1 %) a nedostatečný výběr mezi stranami a kandidáty (19,3 %). Jako nejméně významný ze zkoumaných důvodů neúčasti se ukazují být malé pravomoci krajských zastupitelstev (10,0 %). Žádný z nabízených důvodů nedokázalo vybrat 3,5 % dotázaných.

Oproti roku 2000 bude podle obyvatel krajů častějším důvodem lidí k neúčasti ve volbách pocit, že by svým hlasem stejně nic neovlivnili. Poněkud méně častým důvodem naopak bude to, že si lidé nedokáží mezi stranami a kandidáty vybrat, a také pocit lidí, že krajská zastupitelstva nemají žádné významné pravomoci.