Důvody volební (ne)účasti

21. 06. 2010

Hlavním motivem volební účasti je možnost vyjádřit svůj názor. Polovina zúčastněných voličů chtěla zásadní změny, které by ovšem nevedly před rok 1989.

Nejčastějším důvodem neúčasti ve volbách je znechucení nad chováním politiků.

Dotazování proběhlo ve dnech 4.6. – 9.6.2010 (tedy týden po skončení voleb do PSP ČR) na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Důvody účasti ve volbách


Nejsilnějším motivem k účasti ve volbách je příležitost vyjádřit svůj názor, tvrdí to devět z deseti (88,9 %) Čechů, kteří využili své právo volit v posledních volbách do PSP ČR. Silnými podněty k účasti ve volbách jsou také přesvědčení, že se jedná o občanskou povinnost (82,8 %), a potřeba podpořit preferovanou politickou stranu (78,9 %). Kvůli podpoře konkrétního kandidáta se voleb zúčastnilo 37,3 % voličů – tento údaj je možné vnímat v souvislosti s celkovým počtem cca 3,9 mil. přidělených preferenčních hlasů.

O podílu zmíněných důvodů k účasti ve volbách mezi voliči jednotlivých stran vypovídá následující tabulka:

Tabulka


Motiv vyjádřit ve volbách svůj názor je uváděn zejména voliči KSČM a KDU-ČSL. Voliči KSČM také nejčastěji volili proto, že je to jejich občanská povinnost a příležitost vyjádřit podporu své oblíbené straně. Možnost podpořit svého kandidáta je nejčastějším motivem účasti ve volbách pro voliče KDU-ČSL, SPO Zemanovců a Věcí veřejných.

Podpora určitému směrování politiky jako důvod účasti ve volbách


Téměř polovina účastníků voleb (47,4 %) svou účastí vyjádřila podporu zásadním změnám na české politické scéně. Určité změny, ale v zásadě zachování dosavadního politického kursu, přišlo podpořit 36,2 % voličů. Pouze necelá desetina (9,4 %) svou účastí podpořila úplné zachování dosavadního směřování a 3,8 % si přeje návrat politického systému zpřed roku 1989.

Podíl voličů podporujících zásadní změny mezi voliči jednotlivých stran


Podporu zásadním změnám prostřednictvím účasti ve volbách deklarovali zejména voliči SPO Zemanovců a Věcí veřejných. Určité změny, ale v podstatě zachování dosavadního směřování, ve volbách podpořili hlavně voliči KDU-ČSL. Podpora zachování dosavadního kursu v České politice je nejčastější u voličů ODS. Pro návrat k socializmu se vyslovují výlučně voliči KSČM.

Důvody neúčasti ve volbách


U nevoličů je nejsilnějším důvodem neúčasti ve volbách znechucení z chování politiků (81,6 %). Mnozí se domnívají, že svým hlasem nic neovlivní (69,2 %). Nezájem o politiku deklaruje 69,3 % nevoličů a 60,9 % lidí mezi důvody, proč své volební právo nevyužili, uvádí fakt, že si z nabídky kandidujících stran nedokázali vybrat.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz