EMMA – cesta, jak se vyhnout předstírání a sebestylizaci při testování komerční komunikace

06. 06. 2012
Factum Invenio vyvinulo ve spolupráci se společností GETA Centrum, odborníkem na psychodiagnostické přístroje, nový výzkumný nástroj EMMA (EMotion MArketing), který slouží k objektivnímu měření emocionální a psychické odezvy na audiovizuální podněty. Zkušenosti ukazují, že jej lze snadno a velmi účinně využít v oblasti neuromarketingu.

Co je EMMA?

Kompaktní přístroj EMMA paralelně měří čtyři objektivní indikátory probíhajících emocí. Poskytuje komplexní obrázek o reakcích organismu např. na reklamní spoty, instruktážní videa, televizní pořady apod. Jedná se konkrétně o tyto veličiny:
  • kožně galvanickou reakci
  • tepovou frekvenci
  • variabilitu srdečního rytmu
  • tělesnou teplotu

Foto


EMMA nijak neomezuje testovanou osobu v jejím komfortu. Díky tomu minimalizuje nežádoucí vlivy na měřené parametry.

EMMA jako nástroj praktického marketingu

Testování přístrojem EMMA umožňuje vypracovat objektivní, vědomě nezkreslenou analýzu reklamního spotu nebo videa. Na jejím základě lze snadno vytipovat nejen silná místa, ale i slabiny - kandidáty na vystřižení. Spolu s následným hloubkovým rozhovorem umožňuje přesné zachycení stavu v momentu expozice a otevírá další možnosti efektivního marketingu a komerční komunikace. Pro zpracování účinných doporučení stačí u homogenní cílové skupiny měření už na souboru 10 respondentů.

Barbora Úlehlová, odborná garantka metodiky EMMA ve Factum Invenio, na základě nabytých zkušeností říká: „EMMA dokáže ještě víc, než jsme od ní původně očekávali. Když jsme začali testovat, netušili jsme například, jak silnou složkou spotu bývá zvuková stopa. V jednom z testů přitom autentický zvuk vrtulníku zakomponovaný do příběhu zabodoval jako jeden z nejsilnějších momentů. Ani zadavatel, ani komunikační agentura zdaleka nepředvídali sílu tohoto prvku.“

Kdy přístroj EMMA použít?

EMMA je velmi dobře využitelná v celém procesu testování komerční komunikace. Hodí se, kdekoli je třeba:
  • ověřit účinnost video- či audio- spotů před jejich nasazením
  • zpřesnit a obohatit klasické testování spotů o analýzu korigující sebestylizaci respondenta
  • zkrátit spot, aniž by citelně klesla jeho komunikační účinnost, a tak ušetřit za nákup reklamního času v médiích

Se zadavatelem můžeme do druhého dne po měření diskutovat o agregovaných záznamech a přispět tak k rychlé a účinné modifikaci spotu. Úplná analýza zevrubně vyhodnocuje účinnost použitých motivů testované exekuce.

Další výhodou je možnost realizace testů ve studiu, kdekoliv je to třeba, tedy nikoliv jen ve speciální laboratoři, a příznivý poměr ceny a hodnoty dodaného řešení na klíč.

Factum Invenio zpřístupňuje svým flexibilním a nákladově efektivním řešením neuromarketing širšímu spektru zákazníků.


Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Barbora Úlehlová
Tel.: +420 233 111 078
Fax: +420 233 111 002
e-mail: ulehlova@ppmfactum.cz