Factum Group se stává mezinárodní výzkumnou sítí ESOMAR

10. 11. 2010

Další krok na cestě k zakotvení Factum Group jako regionálního poskytovatele služeb

Podle rozhodnutí valné hromady bude od roku 2011 Factum Group uváděno v seznamu mezinárodních výzkumných sítí ESOMAR (tzv. multi-country listing). V elektronické verzi ESOMAR Book bude stránka Factum Group obsahovat aktivní odkazy na členské agentury skupiny Factum Group v jednotlivých zemích. Díky tomu bude pro klienty snazší rozhodnout se pro kontaktování centrály Factum Group v Praze nebo místních výzkumných agentur v zemích, kde má plánovaný průzkum proběhnout.

Jan Herzmann, CEO společnosti Factum Group a Managing Partner české agentury Factum Invenio, k tomu řekl: “Od roku 2006 koordinuje Factum Group své služby ve střední Evropě. Multi-country listing je pouhým milníkem na cestě našeho vývoje, má však symbolickou hodnotu, je uznáním ze strany nejprestižnější profesní asociace ESOMAR.

Factum Group přímo pokrývá oblast od Německa na západě po Ukrajinu na východě a od Maďarska na jihu po Estonsko na severu. Ve spolupráci se svými obchodními partnery zajišťuje Factum Group marketingový výzkum v celé oblasti Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA). Služba zákazníkům je založena na principu jednoho kontaktního místa (single-entry principle). To znamená, že klienti si mohou jako kontantní místo a koordinátora výzkumu zvolit kteroukoli z členských agentur a experti celé sítě Factum Group se do projektu zapojí automaticky bez nutnosti jakékoli aktivity ze strany klienta.