Factum Invenio má nové prostory pro studiové testy

06. 09. 2011

Nové CLT (Central Location Test) studio umožní nejen kvalitní sběr dat díky svému umístění v centru města (Náměstí Míru), ale také výborný poměr ceny a kvality. Jeho zřízení je součástí firemní filozofie usilující o komplexní portfolio služeb pro zákazníky.

Přes tendence snižovat náklady výzkumu především využitím online nástrojů zůstává metoda CLT jedním z pilířů marketingového výzkumu. „Studiový test umožňuje získat komplexní informace o zkoumaném výrobku či marketingové komunikaci. Respondent je přímo konfrontován s produkty, které se vyskytují na trhu nebo mají být na trh uvedeny, případně s jejich marketingovou podporou. Takto získaná data jsou spolehlivější a mají vyšší výpovědní hodnotu než prosté dotazovaní.“ Vysvětluje vedoucí Consumer Research týmu Olga Kopecká.

Studio disponuje dvěma místnostmi pro sběr dat s možností umístit až deset pracovních stanic vybavených technologií CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Dále je k dispozici screeningová místnost a samostatná čekárna pro respondenty. Vchod a východ jsou oddělené, takže lidé, kteří prošli testováním, se nepotkávají s čekajícími respondenty. Testované výrobky je možné uložit v malém skladu, jenž je součástí studia.

Prostory jsou dobře uzpůsobené pro využití nových technologií jako je oční kamera, přístroje pro neuromarketing apod. Stejně tak lze analyzovat chování zákazníka pomocí regálových testů. Kromě toho je dále možné využít studio pro hloubkové rozhovory, diskusní skupiny, popřípadě školení či pracovní setkání.

Díky vysoké variabilitě celého studia jsme schopni vyhovět i neobvyklým požadavkům zadavatelů výzkumů, aniž bychom nárokům museli komplikovaně přizpůsobovat pronajímané hotelové salónky. CLT studio Factum Invenio se tak vedle jednoho z nejmodernějších studií pro kvalitativní výzkum stává dalším pilířem pro prvotřídní dohled nad sběrem analytického materiálu.Pro další informace prosím kontaktujte:
Olga Kopecká
gsm:+420 731 403 656
tel: +420 233 111 022
fax: +420 233 111 002
e-mail: kopecka@ppmfactum.cz