Factum Invenio nepotvrzuje překvapivé výsledky jiných agentur

09. 02. 2010
Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 22.1. – 27.1.2010 na reprezentativním vzorku 1037 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.


Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 64,6 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla prakticky stejná jako skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že pozvolna klesá podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí (aktuálně 15,3 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 17,6 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 11,4 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 76 mandátů, ODS 61 mandátů, KSČM 29 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 22 mandátů a KDU-ČSL kandidující společně se Stranou evropských demokratů 12 mandátů. ČSSD by mohla vládnout spolu s TOP 09 a KDU-ČSL nebo vytvořit menšinovou vládu s podporou komunistů. (Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ČSSD by byl v období dotazování téměř stejný jako ve volbách roku 2006 (tehdy 32,3 %). Pozice ČSSD se proti závěru loňského roku výrazně zlepšila. V případě ODS by v současnosti byl volební zisk o 10 procentních bodů nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 35,4 %). Podpora KSČM je nyní přibližně na úrovni posledních parlamentních voleb (12,8 %), což platí i u KDU-ČSL kandidující společně s SED (tehdy 7,2 %). Parlamentní Strana zelených zásadně ztratila (tehdy 6,3 %) a za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu znatelně zaostává.

Pokud jde o neparlamentní strany, nad hranicí 10 % zůstává již od srpna očekávaný výsledek TOP 09, kandidující s podporou Starostů a nezávislých stabilní. Nadějné výsledky připisuje volební model Věcem veřejným, kandidujícím společně s SNK-ED.