Factum Invenio opouští SIMAR

01. 03. 2007
Vedení společnosti Factum Invenio rozhodlo, že tato agentura opustí řady členů asociace SIMAR. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že poté, co SIMAR přestal provádět kontroly dodržování svých minimálních standardů, již členství v této asociaci agentuře nepřináší žádný dodatečný užitek nad úroveň zajištěnou členstvím v globální asociaci výzkumu trhu a veřejného mínění ESOMAR.

Majitel a generální ředitel agentury Factum Invenio Jan Herzmann k tomu řekl: „Mnohé z aktivit, jichž jsme měli příležitost se na půdě SIMARu zúčastnit, považujeme za prospěšné. Jsme rádi, že jsme se jich mohli zúčastnit. Mám na mysli především někdejší stanovení kvalitativních standardů a kontrolu jejich dodržování, ale i průběžnou výměnu názorů na aktuální otázky vývoje našeho oboru. Vystoupení ze SIMARu neznamená rezignaci Factum Invenio na snahu koordinovat na pozadí férové konkurence klíčové záležitosti výzkumu trhu a veřejného mínění. Jsme připraveni spolupracovat s dalšími agenturami, které k tomu budou ochotné, jak na různých kolektivních platformách, tak na bilaterálním základě.“