Factum Invenio přestane publikovat preference

13. 02. 2008
Téměř přesně 18 let po obnovení volebních výzkumů v tehdejším Československu přestane tým vedený Janem Herzmannem publikovat údaje o stranických preferencích i volební modely, které odhadují předpokládané výsledky voleb nejen z hlediska procentuálního rozložení hlasů, ale i z hlediska mandátů. Jan Herzmann k tomu jako vlastník a současně generální ředitel Factum Invenio říká: „Od jara 2006 sledujeme, jak se v Česku zvyšuje korelace mezi výsledky různých politických průzkumů a stranickou orientací jejich zadavatelů. Takové výzkumy se z informačního nástroje mění na přímou součást politického marketingu a celý obor výzkumu veřejného mínění tak ztrácí důvěryhodnost. Toho se v žádném případě nechceme zúčastnit.“

Pod vedením prvního polistopadového ředitele ÚVVM (dnešního CVVM) Čeňka Adamce, spoluautora volebních výzkumů z let 1946 a 1948, se tým Jana Herzmanna začal věnovat volebním výzkumům na jaře 1990. Správně odhadl výsledky voleb v červnu 1990 a poté mnoho let úspěšně působil v rámci soukromé společnosti, která postupně nesla jméno Factum, Sofres-Factum, TNS Factum a nyní Factum Invenio. Tato společnost dlouhodobě odmítala „zakázkovou“ práci pro jednotlivé politické strany, nabízela jim výhradně možnost sekundárních analýz již publikovaných dat. Renomé získala přesným odhadem výsledků referenda o vstupu do Evropské unie. V roce 2006 jako jediná odhadla těsný výsledek parlamentních voleb, když předpovídala, že levice v Poslanecké sněmovně získá 101 mandátů a pravice (současná vládní koalice) 99 mandátů.

Společnost Factum Invenio bude nadále stranické preference sledovat jen pro interní analytické účely, aby tak svým klientům mohla přinést informaci, které elektoráty podporují různé plány a projekty a které se naopak staví proti nim. Všem zájemcům budou i nadále k dispozici sekundární analýzy struktury příznivců jednotlivých politických stran za delší uplynulá období, údaje o aktuálních preferencích ovšem nebudou publikovány.