Factum Invenio vstupuje na slovenský trh v rámci medzinárodnej siete Factum Group

29. 05. 2007
Spoločnosť Noguera, ktorá je už rok členom Factum Group, sa rozhodla komunikovať svoje členstvo v skupine Factum Group prispôsobením všetkých prvkov korporátnej identity skupiny, vrátane názvu spoločnosti, ktorým je Factum Invenio. Spoločnosť teraz prichádza s ponukou komplexných služieb v oblasti marketingového výskumu a poradenstva.

Nová výkonná riaditeľka pani Katarína Rimóczyová predstavila zmeny na tlačovej konferencii v Bratislave dňa 29. mája 2007. Pri tejto príležitosti pani Rimóczyová povedala: “Po niekoľkých rokoch v rôznych riadiacich pozíciach v TV oblasti som späť v oblasti prieskumu trhu. Je to veľká výzva pripojiť sa k Factum Invenio na Slovensku, ktorej cieľom je patriť k najkvalitneším spoločnostiam na trhu, zaoberajúcim sa marketingovým prieskumom a marketingovým poradenstvom. Verím, že vzhľadom na medzinárodné pokrytie renomovanej siete Factum Group dokážeme uspokojiť potreby tak nadnárodných klientov, ako aj lokálnych zadávateľov, ktorí očakávajú prieskumy šité na mieru.”

Pán Jan Herzmann, Chief Executive Officer Factum Group, bol tiež prítomný na tlačovej konferencii. Komentoval: “Factum Group je založená na úplnej slobode všetkých členov v zmysle lokálnych a národných aktivít. Fakt, že naši slovenskí kolegovia sa rozhodli adoptovať korporátnu identitu skupiny ukazuje, že Factum Group začína byť dôležitou značkou v oblasti marketingového prieskumu v Strednej Európe”