Factum Omnibus reprezentativní informace za nižší ceny

21. 04. 2004
V návaznosti na přestěhování do nových prostor a přechod na kvalitnější informatické zabezpečení provedla společnost TNS Factum také některé změny v procesu přípravy a zpracování výzkumů. Ty přispěly k vyšší produktivitě práce a umožnily snížit ceny standardních služeb výzkumu trhu a veřejného mínění. Nejmarkantněji se to odráží ve vícetématickém šetření Factum Omnibus, jehož ceny při nezměněné kvalitě a stabilním rozsahu výběru poklesly v průměru o 20 %.