Finanční situace domácností

26. 08. 2008
Narostl počet lidí, podle nichž se jejich finanční situace horší.

Společnost Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sadu otázek zabývajících se investováním, využíváním úvěrů a půjček obyvateli České republiky. Šetření proběhlo ve dnech 25.4. - 30.4. 2008 na reprezentativním vzorku 1114 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Hodnocení finanční situace domácnosti za poslední dva roky
Téměř třetina obyvatel České republiky uvádí, že se finanční situace jejich domácnosti během posledních dvou let zhoršila (32 %). Naproti tomu zlepšení finanční situace své domácnosti očekává jen necelá čtvrtina občanů (23 %). Pro zbývající dvě pětiny obyvatel neznamenaly uplynulé dva roky z tohoto hlediska žádnou změnu. „Dochází k polarizaci společnosti na základě vzdělání. Lidé se základním vzděláním mají mnohem častěji pocit, že se jejich finanční situace zhoršila. Naopak lidé s vysokoškolským vzděláním častěji hovoří o zlepšení své finanční situace,“ uvedl Petr Šipula, projektový manažer společnosti Factum Invenio.

Finanční situace domácností v minulých dvou letech


Odhad finanční situace domácnosti v příštích dvou letech
Podobně jako při hodnocení uplynulých dvou let je necelá třetina obyvatel skeptická i v odhadu své finanční situace v následujících dvou letech: zhoršení očekává 30 % Čechů. Naopak zlepšení své finanční situace v následujících dvou letech předpokládá 16 % obyvatel. Více než dvě pětiny lidí se domnívají, že se jejich finanční situace v následujících dvou letech nezmění.

Patrná je tendence promítat do budoucích očekávání své dosavadní zkušenosti. Ve srovnání s šetřením provedeným v minulých letech došlo k obdobnému nárůstu negativních očekávání.

Stejně jako při hodnocení uplynulých dvou let můžeme v odhadu finanční situace své domácnosti v následujících dvou letech pozorovat vliv vzdělání. S rostoucím vzděláním přibývá pozitivních očekávání. Starší lidé sice nehodnotí hůře uplynulé dva roky, avšak při odhadu budoucí finanční situace roste míra pesimismu.

Odhad finanční situace domácností v nadcházejících dvou letech


Další informace jsou obsaženy v podrobné, volně prodejné studii, která se zabývá dluhy a investičním chováním obyvatel.