Firemní weby a marketing

07. 06. 2004
Společnost TNS Factum, s.r.o. uskutečnila v dubnu 2004 výzkum, zaměřený na zjištění současné situace v oblasti firemních internetových řešení. Cílem výzkumu bylo zmapovat oblast firemních www stránek a získat aktuální informace se zaměřením především na střední a velké firmy v ČR.

Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s marketingovým časopisem Strategie. Byl realizován technikou on-line dotazování a byl zaměřen na představitele dvou cílových skupin: na marketingové manažery a IT manažery.

Celkem bylo osloveno cca 2200 marketingových manažerů a specialistů a IT manažerů z širokého spektra firem v celé ČR, do výzkumu se zapojilo 252 marketingových manažerů a 228 IT manažerů.
V této tiskové zprávě jsou uvedeny vybrané výsledky z části výzkumu týkajícího se marketingových manažerů.

90 % dotázaných marketingových a ostatních manažerů uvedla, že považuje internetové stránky „své“ firmy za efektivní komunikační kanál směrem k zákazníkům. Velká většina firem tedy pokládá prezentaci firmy na internetu a možnost komunikovat tímto způsobem se svými zákazníky za absolutně nezbytnou a současně ji považuje za efektivní.
Opačného mínění bylo jen 10 % respondentů.

Za největší výhody považují marketingoví manažeři především:
1. rychlost / operativnost, 2. přehlednost internetových stránek a 3. zajištění informovanosti o firmě, jejích produktech a službách
Za největší nevýhody jsou marketéry pokládány:
1. neaktuálnost, údržba internetových stránek, 2. omezený přístup zákazníků na stránky a 3. jejich grafika / design.

Firemní internetové stránky používá pro on-line prodej zboží nebo služeb třetina dotázaných firem, pětina on-line prodej plánuje a 43 % o něm neuvažuje / nepoužívá.

43 % firem realizuje v rámci své marketingové činnosti on-line marketingové kampaně nebo používá internetovou reklamu. Firmy, jež reklamu používají, na ni vynakládají nejčastěji částky do 100 tis. Kč ročně (35 %), částky nad 500 tis.Kč investuje 15 % firem.

Interval mezi změnou designu firemních stránek je ve firmách nejčastěji „1 x za 2 roky“ (37 % firem) a „méně často nežli 1 x za 2 roky“ – čtvrtina firem. Jednou ročně a častěji upravuje své stránky celkem čtvrtina firem.

Výzkum není možno považovat za reprezentativní co se týče B2B trhu. Uvedená zjištění charakterizují názory marketingových manažerů zejména velkých a středních firem (nad 100 zaměstnanců s ročním obratem nad 100 mil. Kč), kteří se zapojili sami aktivně do tohoto výzkumu.