Fischer provede ČR krizí, u Zemana najdou zastání občané v nouzi

24. 11. 2012
Dvojice kandidátů Jan Fischer a Miloš Zeman zřetelně vede nejen v preferencích, ale také v otázce kompetencí, které u nich veřejnost shledává. Zatímco u J. Fischera dominuje přesvědčení o jeho schopnostech vyvést zemi z ekonomické krize, M. Zemana vnímají lidé především jako ochránce osob v sociální nouzi.

Agentura ppm factum research provedla doplňkový výzkum zaměřený na vysvětlení příčiny preferencí všech původních 11 osobností, na jejichž potvrzení prezidentské kandidatury Ministerstvem vnitra veřejnost čekala. Výzkum navazuje na základní řadu publikovaných volebních modelů.

Dotazování proběhlo metodou CATI (telefonické rozhovory s využitím počítače) ve dnech 19. – 22. 11. 2012 na reprezentativním vzorku 511 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Průzkum ukázal, že zhruba čtvrtina oprávněných voličů nevěří, že někdo z prezidentských kandidátů a kandidátek je kompetentní řešit ty či ony problémy, před nimiž česká společnost stojí nebo může stát. Mezi zbývajícími třemi čtvrtinami populace jasně převažují názory, že kompetentní jsou ve všech sledovaných oblastech především Jan Fischer a Miloš Zeman.

Jen u pěti z 11 sledovaných kandidátů a kandidátek ukázal průzkum skutečně silné stránky, v nichž jsou veřejností hodnoceni jako lepší než jejich konkurenti. Základní přehled obsahuje následující tabulka. Číselný údaj v posledním sloupci ukazuje procento občanů, kteří považují kandidáta za nejlepšího v příslušné oblasti. Podrobné výsledky shrnuje volně prodejná studie.

Tři hlavní silné stránky kandidátů


Pozn.: V přehledu jsou uvedeni jen kandidáti, u nichž všechny tři hlavní kompetence shledává nejméně 5 % občanů. Výsledky nepřihlížejí k vyřazení T. Okamury ze seznamu kandidátů, k němuž došlo až po skončení dotazování.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz