Fondy EU

18. 06. 2008
Společnost Factum Invenio realizovala v květnu 2008 studii zaměřenou na čerpaní prostředků z fondů Evropské unie.

Šetření bylo realizováno na souboru 500 firem všech obratových i oborových kategorií. Výběr respondentů (právnických osob) byl uskutečněn na základě kvótní metody.

Hlavním cílem studie je přinést informace o tom, jaký je postoj českých firem k využívání prostředků z fondů Evropské unie na financování projektů, jak jsou o fungování fondů EU firmy informovány a zda jim státní instituce či komerční subjekty aktivně nabízejí v této oblasti svou pomoc a podporu.

Podrobný obsah studie:

- Zájem o možnost využití financování z fondů EU.
- Využívání konkrétních Operačních programů.
- Zájem o využití konkrétních Operačních programů.
- Spolupráce se státními institucemi při využití Operačních programů.
- Spolupráce s poradenskými firmami při využití Operačních programů.
- Spolupráce s bankami při využití Operačních programů.
- Spokojenost s touto spoluprací.
- Důvody spokojenosti s touto spoluprací.
- Důvody nespokojenosti s touto spoluprací.
- Povědomí firem o tom, zda splňují podmínky umožňující využit financování z fondů EU.
- Informovanost firem o možnostech využití financování z fondů EU.
- Stávající zdroje informací o možnostech využití financování z fondů EU.
- Preferované zdroje informací o možnostech využití financování z fondů EU.
- Aktivní nabídka spolupráce při financování z fondů EU ze strany státních institucí.
- Aktivní nabídka spolupráce při financování z fondů EU ze strany poradenských firem.
- Aktivní nabídka spolupráce při financování z fondů EU ze strany bank.
- Banky s nejlepším „know how“ v oblasti financování projektů z fondů EU.

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce.