Generace Y a Z „eshopují“ odlišně

21. 08. 2017

Před letními prázdninami jsme v ppm factum pro společnost RetailTrek uskutečnili průzkum, který se věnoval nákupním zvyklostem. Celkem jsme dotázali 2,5 tisíce respondentů ve věku 15 až 71 let.
Čerstvá studie potvrdila, že nejmladší zahrnutá generace Z (lidé narození po roce 2000) je na internetu a při používání mobilních zařízení nejaktivnější. Nejčastěji v České republice na internetu ovšem utrácí generace Y (lidé narození v letech 1980 až 1999). Její příslušníci totiž mají dostatek peněz a současně nedostatek času pro osobní obstarání zboží. Pro generaci Z je naopak obvyklejší, že si produkty sice na internetu vyhledají, pečlivě prohlédnou i ověří jejich cenu, ale následně nakoupí v dostupné kamenné prodejně, která nabízí produkt na přijatelně příznivou cenu. Připlácet za dopravu a navíc si na zboží muset déle počkat (když obchod je na dosah) je pro „zetkového“ spotřebitele v podstatě holý nesmysl.
Internet je hojně využívaným prodejním kanálem i ve starším věkovém spektru. Nabízí výhody široké nabídky produktů, přehledného porovnání jejich parametrů, a také má image výhodnější cenové politiky. Nicméně generace tzv. „Husákových dětí“ narozených v letech 70. už v dětském věku internet a online prostředí nezažila, jsou tedy v tomto světě méně intuitivní, více ve střehu. Pro nejstarší, tedy poválečnou generaci už nakupování na internetu přináší i jistou dávku nežádoucího adrenalinu a stresu: „Co, když se mi platba strhne z karty dvakrát?“, „Co si počít, bude-li třeba zboží vyměnit?“ apod. Není tedy s podivem, že generace dnešních dědečků a babiček už s virtuálním nákupním košíkem neprojíždí online světem každý den.
Více informací se dozvíte na https://www.mediaguru.cz/2017/08/na-internetu-nejcasteji-nakupuje-generace-y/ nebo v přiloženém souboru.