Hodnocení českého předsednictví EU

23. 07. 2009
Společnost Factum Invenio prováděla v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie sérii průzkumů veřejného mínění k hodnocení českého předsednictví, roli EU v mezinárodních událostech, postojům k Lisabonské smlouvě a přidruženým tématům. Dotazování probíhala v rámci pravidelných šetření Factum Omnibus v pěti vlnách od ledna do července na reprezentativním vzorku obyvatel ČR ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem. Tato tisková zpráva přináší shrnutí vybraných závěrů. Kompletní informace z výzkumu jsou k dispozici ve formě volně prodejné zprávy.

Vnímání českého předsednictví EU

Většina českých občanů hodnotí vystupování ČR v roli předsednické země EU pozitivně. 54 % lidí je toho názoru, že si naše země vedla dobře, podle třetiny (36 %) jsme si vedli naopak špatně.

jak si podle vašeho názoru Česká republika vedla v roli země, která předsedá Evropské unii?

Polovina (50 %) obyvatel České republiky se také domnívá, že české předsednictví Evropské unie celkově prospělo vnímání ČR ve světě. Téměř dvě pětiny českých občanů (38 %) si myslí opak, tedy že byl obraz ČR ve světě poškozen. České předsednictví hodnotí příznivěji lidé s vyššími příjmy a vzděláním. Z hlediska stranických preferencí pak převážně voliči ODS. Negativní hodnocení zaznívá nejčastěji z řad příznivců KSČM.

myslíte si, že české předsednictví EU prospívá/prospělo nebo naopak škodí/uškodilo vnímání ČR ve světě?

Vnímání obrazu ČR ve světě českou veřejností se v průběhu předsednictví zhoršilo. Výrazný pokles o 20 procentních bodů v průběhu dubna byl způsoben pádem vlády Mirka Topolánka na konci března. Za zhoršením však nestojí špatná výkonnost nové vlády Jana Fischera. Obě vlády si totiž podle největší části veřejnosti (41 %) vedly s ohledem na předsednictví stejně a zbývající část hodnotí novou úřednickou vládu dokonce lépe než vládu předchozí.

Jak si podle Vás vedla v předsednictví EU nová vláda Jana Fischera v porovnání s předchozí vládou Mirka Topolánka?

V hodnocení působení Topolánkovy a Fischerovy vlády během předsednictví EU se odrážejí voličské preference. Počínání Topolánkovy vlády hodnotí lépe lidé s vyššími příjmy, obyvatelé Prahy a pochopitelně příznivci ODS, Fischerovu vládu naopak lidé vyššího věku, s nižšími příjmy a voliči ČSSD a KSČM.

Kompletní závěrečnou zprávu z výzkumu k českému předsednictví EU a souvisejících tématech je možné si objednat jako volně prodejnou studii. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.