Hodnocení českých osobností

20. 05. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o., provedla v rámci svého programu OMNIMAS pravidelný výzkum hodnocení českých osobností. Ve dnech 18.-25.4.2003 odpověděl na otázky reprezentativní soubor 1037 občanů ve věku od 15 let.

Každý dotázaný měl možnost hodnotit, zda daná osobnost naší společnosti prospívá (hodnoty + 1 až + 3 body) nebo škodí (hodnoty - 1 až - 3 body). Nula je vyhrazena pro vyjádření nerozhodnosti a situace, kdy dotázaný neumí danou osobu posoudit. Údaje uváděné v této zprávě a označované jako „míra prospěšnosti“ jsou váženými aritmetickými průměry škálových hodnot a mohou se teoreticky pohybovat v rozmezí od - 3 do + 3. Kdyby všichni dotázaní soudili, že určitá osobnost naší společnosti hodně škodí, byla by její míra prospěšnosti rovna - 3. Kdyby naopak všichni dotázaní soudili, že určitá osobnost naší společnosti hodně prospívá, byla by její míra prospěšnosti rovna + 3. Výsledek 0 znamená, že pozitivní a negativní hodnocení prospěšnosti dané osobnosti jsou v rovnováze.

Ve skupině osobností hodnocených jako prospěšné si první místo udržel Stanislav Gross (+1,04), na druhé místo se dostal Václav Klaus (+0,92), na třetím je Petra Buzková (+0,77) a čtvrté patří Jaroslavu Tvrdíkovi (+0,73).

Do neutrálního pásma v rozmezí od - 0,5 do + 0,5 se tradičně zařadila velká skupina osobností. Patří sem:

1. rozporně hodnocené osobnosti s mírnou převahou kladných známek jako Pavel Rychetský (+0,49), Jiří Rusnok (+0,48), Mirek Topolánek (+0,35), Pavel Bém (+0,21), Pavel Dostál (+0,17), Bohumil Sobotka (+0,13), Petr Pithart (+0,06) a Lubomír Zaorálek (+0,04),

2. převážně neutrálně hodnocení Libor Ambrozek (+0,04), Milan Urban (0,00), Milan Šimonovský (-0,02), Pavel Němec (-0,09), Jaroslav Palas (-0,10),

3. rozporně hodnocení s mírnou převahou negativních hodnocení Zdeněk Škromach (-0,08), Vladimír Špidla (-0,14), Petr Mareš (-0,19), Vladimír Mlynář (-0,28), Marie Součková (-0,38), Cyril Svoboda (-0,49).

Do pásma „spíše škodících“ se ze sledovaných osobností dostali: Vladimír Železný (-0,55) a Miroslav Grebeníček (-0,99).

Jednoznačně nejvýraznější změnou v hodnocení politických osobností je výjimečný vzestup prezidenta republiky V. Klause z pásma škodících, v němž „pobýval“ dlouhodobě od druhé poloviny roku 1999, do pásma prospěšných.

V. Klaus se tak na žebříčku „vklínil“ mezi nejoblíbenější politiky ČSSD – dlouhodobě nejoblíbenějšího S. Grosse, z neutrálního pásma se navrátivší P. Buzkovou a J. Tvrdíka.

Čelné pozice naproti tomu opustil V. Špidla a spolu s ním zaznamenali pokles do více či méně negativního pásma někteří další významní politici koalice: C. Svoboda, M. Součková a Z. Škromach. Jedinými osobnostmi koalice, které dokázaly v posledních měsících své hodnocení vylepšit, byli vedle P. Buzkové jen P. Rychetský (jenž svou pozici ve veřejném mínění upevňuje pomalu, ale dlouhodobě) a odvolaný ministr J. Rusnok.