Hodnocení českých osobností

18. 11. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o., provedla v rámci svého programu TNS Omnimas pravidelný výzkum hodnocení českých osobností. Ve dnech 31. 10. - 5. 11. 2003 odpověděl na otázky reprezentativní soubor 1003 občanů ve věku od 15 let.

Ve skupině osobností hodnocených jako prospěšné si první místo stále udržuje Stanislav Gross (+1,14), na druhém místě je prezident Václav Klaus (+0,80).

Do neutrálního pásma v rozmezí od - 0,5 do + 0,5 se tradičně zařadila velká skupina osobností. Patří sem:

1. rozporně hodnocené osobnosti s mírnou převahou kladných známek jako Petra Buzková (+0,44), Pavel Dostál (+0,10), Bohumil Sobotka (+0,07), Lubomír Zaorálek (+0,07), Mirek Topolánek (+0,03), Petr Pithart (+0,01),

2. převážně neutrálně hodnocení Pavel Bém (+0,12), Libor Ambrozek (+0,02), Miroslav Kostelka (+0,01), Milan Urban (-0,01), Jan Zahradil (-0,03), Miroslav Kalousek (-0,07), Jaroslav Palas (-0,08), Pavel Němec (-0,10), Karel Čermák (-0,12), Milan Šimonovský (-0,13),

3. rozporně hodnocení s mírnou převahou negativních hodnocení Vladimír Mlynář (-0,14) , Petr Mareš (-0,35), Vladimír Špidla (-0,40).

Do pásma „spíše škodících“ se ze sledovaných osobností dostali: Vlastimil Tlustý (-0,51), Zdeněk Škromach (-0,55), Cyril Svoboda (-0,55), Miroslav Grebeníček (-0,95) a Marie Součková (-1,10).

Jednoznačně největší změnou v hodnocení politických osobností od jara je výrazný pokles některých klíčových osobností sociální demokracie.

Největší pád zaznamenává ministryně zdravotnictví M. Součková, která se stala vůbec nejkritičtěji hodnocenou osobností. Znatelný pokles postihl ministry Z. Škromacha a P. Buzkovou, pokračoval i sestup premiéra V. Špidly.

Zhoršení pozice se však nevyhnulo ani lídrovi opoziční ODS M. Topolánkovi.

Více nebo méně si pohoršila i většina ostatních sledovaných osobností. Spíše výjimkou je ministr V. Mlynář, jehož hodnocení se od loňského roku pomalu zlepšuje. Mírně si opět polepšil i stále nejpopulárnější ministr S. Gross.

Výsledky dále ukazují, že nový předseda KDU-ČSL M. Kalousek startuje z horší pozice než před dvěma a půl lety C. Svoboda. Během Svobodova funkčního období (od května 2001) se jeho hodnocení ovšem postupně horšilo z mírně pozitivního až do negativního.