Hodnocení českých osobností

14. 05. 2004
Firma TNS Factum, s.r.o., provedla v rámci svého programu Factum Omnibus pravidelný výzkum hodnocení českých osobností. Ve dnech 23. - 28. 4. 2004 odpověděl na otázky reprezentativní soubor 1039 občanů ve věku od 15 let.

Každý dotázaný měl možnost hodnotit, zda daná osobnost naší společnosti prospívá (hodnoty + 1 až + 3 body) nebo škodí (hodnoty - 1 až - 3 body). Nula je vyhrazena pro vyjádření nerozhodnosti a situace, kdy dotázaný neumí danou osobu posoudit.

Údaje uváděné v této zprávě a označované jako „míra prospěšnosti“ jsou váženými aritmetickými průměry škálových hodnot a mohou se teoreticky pohybovat v rozmezí od - 3 do + 3. Kdyby všichni dotázaní soudili, že určitá osobnost naší společnosti hodně škodí, byla by její míra prospěšnosti rovna - 3. Kdyby naopak všichni dotázaní soudili, že určitá osobnost naší společnosti hodně prospívá, byla by její míra prospěšnosti rovna + 3. Výsledek 0 znamená, že pozitivní a negativní hodnocení prospěšnosti dané osobnosti jsou v rovnováze.

Ve skupině osobností hodnocených jako prospěšné získal první místo prezident Václav Klaus (+1,41), na druhé místo klesl ministr vnitra Stanislav Gross (+1,02). Od loňského podzimu se do této skupiny vrátila i třetí Petra Buzková (+0,68), a patří sem i nově zařazený český eurokomisař Pavel Telička (+0,66).

Do pásma „spíše škodících“ se ze sledovaných osobností dostali: Zdeněk Škromach (-0,83), Miroslav Grebeníček (-0,86), a nově i Petr Mareš (-0,58) a Vladimír Špidla (-0,84).