Hodnocení Jana Fischera jako kandidáta na českého premiéra

10. 04. 2009
V rámci mimořádného internetového šetření Factum Invenio byla reprezentativnímu vzorku české internetové populace položena série otázek o vnímání kandidáta na nového českého premiéra Jana Fischera. Dotazování proběhlo ve dnech 6. 4. – 8. 4. 2009. Celkem bylo osloveno 300 občanů ČR straších 18 let.

Hodnocení kandidáta
Jana Fischera považuje za vhodného kandidáta na premiéra dočasné úřednické vlády téměř polovina Čechů (48 %). Třetina si naopak myslí, že šéf Českého statistického úřadu vhodným kandidátem na předsedu nové vlády není (32 %). Velká část lidí však nemá na Jana Fischera jasný názor a na otázku neuměla odpovědět (20 %).

Co se týče politické orientace respondentů, Fischera podporují nejčastěji voliči ČSSD (65 %), nejmenší podporu má naopak u voličů ODS (40 %). Vhodným kandidátem na českého premiéra je pak také pro lidi, kteří by určitě přišli k volbám, pokud by se konaly již nyní (54 %), pro muže (53 %) častěji než pro ženy (43 %), a pro lidi nižšího věku.

Předsednictví EU
Lidé odpovídali také na otázku, zda Jan Fischer jako nový předseda české vlády dokáže zvládnout naše předsednictví Evropské unie. Téměř polovina (46 %) Čechů si myslí, že Jan Fischer tento úkol zvládne, opačného názoru je třetina (32 %) z nich. I zde se ale objevil velký počet lidí, kteří situaci nedokážou posoudit a na otázku neodpověděli (22 %).

V to, že Fischer dokáže dovést české předsednictví EU do zdárného konce, věří opět spíše voliči ČSSD (67 %) a také lidé, kteří by rozhodně přišli volit, kdyby se volby konaly již nyní (51 %). Muži (52 %) v tomto ohledu důvěřují Fischerovi častěji než ženy (39 %), větší podporu má pak také u lidí mladších a vzdělanějších.

Hodnocení Jana Fischera jako kandidáta na českého premiéra