Hodnocení prospěšnosti Senátu a zájem o senátní volby

02. 11. 2004
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se hodnocení prospěšnosti Senátu a zájmu občanů o senátní volby. Dotazování proběhlo ve dnech 8. - 13. 10. 2004 na reprezentativním vzorku 957 občanů ČR ve věku od 15 let. Soubor byl získán kvótním výběrem.

V roce 1996, kdy se konaly první volby do Senátu, se více než čtvrtina občanů domnívala, že se jedná o prospěšnou instituci, zhruba čtvrtina jej považovala za nepotřebný, avšak zachovala by jeho existenci, a další čtvrtina by podpořila jeho zrušení. O dva roky později však klesl podíl těch, kteří jsou přesvědčeni o prospěšnosti Senátu, pod jednu desetinu. Potom jako by se česká veřejnost s existencí Senátu postupně smiřovala. V září 2000 již nebyla většina lidí pro jeho zrušení, i když jen asi každý osmý člověk považoval Senát za prospěšný. Nejvíce - až na jednu třetinu - vzrostl v té době podíl těch, kdo sice nepovažovali Senát za potřebný, ale když už byl jednou v Ústavě zakotven, měl by existovat. Zároveň postupně klesal podíl lidí, kteří neměli na užitečnost Senátu vytvořen vlastní názor. V roce 2002 se trend pasivního přijetí Senátu českou veřejností nepotvrdil. Kyvadlo veřejného mínění se opět těsnou většinou přehouplo k názoru, že Senát je úplně zbytečný a měl by být zrušen.

V současné době se pouze desetina obyvatel domnívá, že je Senát užitečná a prospěšná instituce. Podle pětiny je Senát sice nepotřebný, ale vzhledem k tomu, že je zakotven v Ústavě, by měl existovat. Většina si myslí, že Senát je zcela zbytečnou institucí a měl být i zrušen.

Téměř polovina všech občanů nedokáže odpovědět na otázku, zda se v místě jejich bydliště budou letos konat volby do Senátu – to se týkalo zejména žen (51,7 %), mladých lidí do 29 let (55,1 %), lidí se základním vzděláním (68,1 %) a obyvatel obcí do 500 obyvatel (63,2 %).

Z těch, kteří uvedli, že se v místě jejich bydliště budou konat senátní volby, jsou dvě třetiny rozhodnuty, že k volbám půjdou. To by signalizovalo volební účast pod hranicí 20 % - lze však předpokládat, že účast v prvním kole senátních voleb bude vyšší díky souběžným volbám do krajských zastupitelstev.