Hodnocení průběhu českého předsednictví v Radě EU a přidružená témata

23. 07. 2009
Studie odpovídá na následující otázky:

- Jak hodnotí česká veřejnost vystupování ČR v roli země předsedající EU?
- Jak české předsednictví prospívá obrazu ČR ve světě?
- Do jaké míry ovlivnil tento obraz nedávný pád české vlády?
- Jak se podle občanů ČR daří Evropské unii řešit mezinárodní hospodářskou krizi a další
otázky mezinárodní politiky?
- Jaké jsou postoje občanů ČR ke schválení Lisabonské smlouvy?
- Kolik občanů ČR se chystá jít volit do Evropského parlamentu?
- Jaké by mělo být hlavní poslání českých europoslanců?

Dotazování proběhlo metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořili obyvatelé ČR starší 15 let.
- 1. vlna: 30. 1. - 4. 2. 2009, N = 977
- 2. vlna: 27. 2. – 4. 3. 2009, N = 972
- 3. vlna: 3.4. – 8. 4. 2009, N = 1016
- 4. vlna: 8.5. – 13.5. 2009, N = 1139
- 5. vlna 3. 7. – 8. 7. 2009, N = 974

Výstupem je volně prodejná zpráva včetně tabulkové přílohy, kterou lze objednat v českém jazyce.