Hodnocení schopností politických stran řešit problémy

26. 04. 2010
Příznivci ČSSD jsou nejčastěji přesvědčeni o kompetencích „své“ strany řešit různé aktuální problémy české společnosti. Jen o málo menší důvěře svých příznivců se těší ODS a KSČM.

Ani další politické strany však nemají v očích svých příznivců výrazné slabiny.

Dotazování proběhlo ve dnech 3.4. – 9.4.2010 (tedy po zveřejnění volebního programu TOP 09 a po zvolení Jiřího Nečase volebním lídrem ODS) na reprezentativním vzorku 1 049 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Do této tiskové zprávy byly zahrnuty údaje o politických stranách, které mají být podle aktuálního volebního modelu Factum Invenio zastoupeny v Poslanecké sněmovně.

Podíl příznivců jednotlivých stran, kteří věří, že jimi preferovaná strana dokáže daný problém řešit nejlépe

Podíl příznivců jednotlivých stran


O schopnostech své preferované strany řešit aktuální problémy jsou nejvíce přesvědčeni příznivci ČSSD, za nimi následují s malým odstupem sympatizanti ODS a KSČM.

ČSSD a KSČM jsou dle mínění svých příznivců „silné“ hlavně v sociální oblasti, tedy v řešení otázek zdravotnictví, důchodů a rodinné politiky. Jedinou slabší stránkou těchto stran je v očích jejich elektorátu podpora podnikání.

Podpora podnikání je naopak v očích příznivců ODS doménou této strany. Kromě této problematiky vidí občanští demokraté svou stranu silnou také v oblastech zdravotnictví, řešení ekonomické krize a daní. Nejméně jistí svou stranou jsou příznivci ODS v otázkách důchodů a boje s korupcí.

Podle voliče TOP 09 je jejich preferovaná strana nejschopnější v otázkách podpory podnikání a řešení ekonomické krize. Nejméně jisti svou stranou jsou si příznivci TOP 09 v otázce důchodů.

Příznivci Věcí veřejných poměrně jednoznačně jako oblast, ve které je tato strana nejsilnější, označili potírání korupce. Příznivci žádné jiné strany, která má podle aktuálního volebního modelu Factum Invenio naději na účast v Poslanecké sněmovně, nevěří své straně v této oblasti tak výrazně. Nejméně své oblíbené straně příznivci VV věří v oblastech rodinné politiky, nezaměstnanosti a daní.

Doménou KDU-ČSL je podle mínění jejich voličů zejména rodinná politika, výraznou slabinu strana v očích svých příznivců nemá.

Text otázek


Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz