Hodnocení tzv. „ústavní krize“

13. 10. 2009

Zpráva obsahuje následující tematické okruhy:
- Důvěryhodnost ústavních institucí
- Informovanost o odkladu předčasných voleb
- Hodnocení příčin tzv. „ústavní krize“
- Hodnocení událostí spojených s tzv. „ústavní krizí“
- Řešení vzniklé situace
- Hodnocení výroků vztahujících se k tzv. „ústavní krizi“
- Vztah veřejnosti ke změnám české ústavy

Výsledky jsou tříděny standardními socio-demografickými charakteristikami (věk, pohlaví, vzdělání....) a také deklarovanou volbou politické strany. Dotazování proběhlo ve dnech 11. 9. až 16. 9. 2009 na reprezentativním vzorku 1023 občanů České republiky starších 15 let, získaném kvótním výběrem.