Hodnocení vyjednávací taktiky ODS a ČSSD a postoje veřejnosti k účasti KSČM ve vládě

21. 09. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se názorů veřejnosti na dosavadní průběh povolebních vyjednávání. Dotazování proběhlo ve dnech 3.-8.6., 27.7.-2.8. a 7.-13.9. 2006 na reprezentativních vzorcích 955, 965 a 962 občanů ČR ve věku od 18 let, získaných kvótním výběrem.

Hodnocení vyjednávací taktiky ODS a ČSSD
Podle názoru více než třetiny české veřejnosti nelze ani tři měsíce po volbách říct, kdo si v povolebních vyjednáváních vede lépe. Další více než pětina lidí neuměla na tuto otázku odpovědět. Čtvrtina lidí je přesvědčena, že lépe si vede ODS, zatímco ČSSD přisuzuje lepší vyjednávací taktiku jeden člověk ze sedmi.
Oproti situaci ze začátku srpna se zvýšil podíl lidí, kteří jsou přesvědčeni o úspěchu vyjednávací taktiky ODS. Tato změna souvisí se jmenováním menšinové vlády ODS dne 4. září, které současný výzkum reflektuje. Stále však přetrvává vysoký podíl těch, kteří nejsou přesvědčeni o úspěchu taktiky ani jedné z obou nejsilnějších stran, tedy ani o úspěchu současné menšinové vlády ODS.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Názor na to, kdo si v povolebních vyjednáváních vede lépe, je ovlivněn zejména stranickými preferencemi. Více než dvě třetiny příznivců ODS jsou v současné době přesvědčeny o úspěchu vyjednávací taktiky své strany, zatímco ČSSD si vede lépe podle necelé poloviny svých příznivců. V srpnu byly podíly takto přesvědčených příznivců u obou stran vyrovnané. Nejčastějším názorem příznivců ostatních stran zůstává, že si nevede lépe ani jedna z obou velkých stran.

GRAFY - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Postoje veřejnosti k účasti KSČM ve vládě
Více než dvěma pětinám lidí by vadila účast KSČM ve vládě, nevadila by necelým dvěma pětinám. Pětina lidí neumí na tuto otázku odpovědět.
Srovnání současných výsledků se situací veřejného mínění těsně po skončení voleb ukazuje, že v době voleb bylo veřejné mínění ještě více polarizováno, souhlasné a nesouhlasné odpovědi byly v rovnováze. Také podíl lidí, kteří nedokázali na otázku odpověď, byl oproti současnosti poloviční.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Souhlas s možnou účastí KSČM ve vládě souvisí zejména se stranickými preferencemi. Nejvíce by účast KSČM ve vládě vadila příznivcům ODS a Strany zelených. Nevadila by těsné většině příznivců ČSSD a devíti z deseti příznivců KSČM. Příznivci KDU-ČSL patřili v období voleb k nejčastěji odmítajícím účast KSČM ve vládě. V současné době, po vyjednávacím pokusu bývalého předsedy strany Kalouska o vládě s podporou komunistů, již nejsou v této otázce tak jednotní – necelé polovině by účast KSČM ve vládě vadila, dvěma pětinám by nevadila.

GRAFY - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ