Hodnocení vyjednávací taktiky ODS a ČSSD, preferované řešení politické situace a výběr kandidáta na post premiéra

15. 11. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se názorů veřejnosti na dosavadní průběh povolebních vyjednávání. Dotazování proběhlo ve dnech 3. - 9. 11. 2006 na reprezentativním vzorku 963 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Hodnocení vyjednávací taktiky ODS a ČSSD
Podle názoru téměř poloviny občanů nelze ani pět měsíců po volbách říct, zda si v povolebních vyjednáváních vede lépe ODS nebo ČSSD. Čtvrtina lidí je přesvědčena, že lépe si vede ODS, zatímco ČSSD přisuzuje lepší vyjednávací taktiku jeden člověk z osmi. Přibližně každý šestý člověk neuměl na tuto otázku odpovědět.

Ve srovnání se situací z poloviny září se potvrdil podíl lidí, kteří jsou přesvědčeni o úspěchu vyjednávací taktiky ODS. Mirek Topolánek byl podruhé jmenován premiérem dne 8. listopadu, tuto situaci tedy výzkum nemohl plně reflektovat. Výzkum naopak reaguje na odmítnutí řešení nabízeného prezidentem, neboť se opět zvýšil podíl těch, kteří nejsou přesvědčeni o úspěchu taktiky ani jedné z obou nejsilnějších stran. Postupně se snižuje podíl lidí, kteří nedokáží situaci hodnotit – to ukazuje na klesající lhostejnost veřejného mínění vůči patové politické situaci.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Názor na to, kdo si v povolebních vyjednáváních vede lépe, je ovlivněn zejména stranickými preferencemi. Téměř dvě třetiny příznivců ODS jsou v současné době přesvědčeny o úspěchu vyjednávací taktiky své strany, zatímco ČSSD si vede lépe podle necelých dvou pětin svých příznivců a tento podíl se od srpna tohoto roku trvale snižuje – v srpnu byly podíly takto přesvědčených příznivců u obou největších stran vyrovnané. Nejčastějším názorem příznivců ostatních stran zůstává, že lépe si nevede ani jedna z obou velkých stran.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Preferované řešení politické situace
Nejčastěji preferovanou variantou budoucího vývoje na české politické scéně jsou v současné době předčasné volby – toto řešení upřednostňuje více než čtvrtina občanů. Dalšími variantami jsou vznik vládní trojkoalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, vznik duhové koalice všech parlamentních stran nebo vznik velké koalice. Pro každou z nich se však vyslovila méně než pětina lidí. Jen velmi nízkou podporu má vznik menšinové vlády, ať by se jednalo o vládu sestavovanou ODS či ČSSD.

Oproti srpnu tohoto roku podstatně vzrostl význam předčasných voleb jako preferovaného řešení patové situace.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj na české politické scéně by měl směřovat k předčasným volbám zejména podle příznivců KSČM, Strany zelených a ODS. Příznivci ODS a KDU-ČSL preferují významně častěji než ostatní vznik vládní trojkoalice. Velkou koalici ODS a ČSSD podporují zejména příznivci ČSSD. Čtvrtina příznivců ČSSD by také uvítala vznik menšinové vlády ČSSD. Menšinovou vládu ODS podporuje méně než pětina příznivců této strany a vůbec žádní příznivci ČSSD.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Výběr kandidáta na post premiéra
Vzhledem k průběhu povolebních vyjednávání by si za předsedu příští vlády vybrala pětina občanů Mirka Topolánka. Přibližně jeden člověk ze šesti by upřednostňoval Jiřího Paroubka . Necelá čtvrtina lidí by na postu premiéra preferovala někoho jiného, konkrétní jména však byla uváděna s velice nízkými četnostmi. Více než dvě pětiny lidí neví, kdo by měl být předsedou příští vlády.

Ve srovnání se situací těsně po volbách se ukazuje, že lídři obou největších politických stran ztratili významnou část své podpory. Veřejnost by po pěti měsících neúspěšného vyjednávání o nové vládě ráda viděla na postu premiéra častěji než dříve někoho nového – nejčastěji byl uváděn nějaký odborník či nestraník (4,7 %), z politiků potom Pavel Bém (2,0 %). Významně narostl podíl lidí, kteří na politické scéně nenacházejí žádného vhodného kandidáta na post premiéra budoucí vlády.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ