Hodnocení vzniku krajů a působení krajských zastupitelstev

25. 10. 2004
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se hodnocení vzniku krajů a působení krajských zastupitelstev. Dotazování proběhlo ve dnech 8. - 13. 10. 2004 na reprezentativním vzorku 844 občanů ČR ve věku od 15 let, žijících mimo Prahu. Soubor byl získán kvótním výběrem.

Pouze čtvrtina obyvatel krajů se domnívá, že zavedení krajů před čtyřmi lety pro ně znamenalo změnu k lepšímu. Změna rozhodně k lepšímu to byla pro 2% lidí. Více než jedna třetina obyvatel si naproti tomu myslí, že vznik krajů pro ně znamenal změnu k horšímu. Změna rozhodně k horšímu to byla pro 7% lidí. Dvě pětiny obyvatel nedokázaly na tuto otázku odpovědět, což lze interpretovat tak, že se jich vznik krajů nijak výrazněji nedotkl.

Obyvatelé krajů hodnotí dosavadní práci svého krajského zastupitelstva nejčastěji průměrnou známkou „3“. Jedničku by svému krajskému zastupitelství dalo pouze 1,1 % lidí, dvojku by udělilo 14,5 % obyvatel. Trojku by krajské zastupitelstvo dostalo od třetiny obyvatel krajů. Čtyřku by dalo 13,3 % a pětku necelých 5 % lidí. Třetina obyvatel krajů neumí práci svého zastupitelstva ohodnotit.