Horké léto, Češi a deodoranty

20. 08. 2008
Horké léto je vhodným obdobím pro zájem o to, jak se u české veřejnosti daří deodorantům a antiperspirantům. Sadu otázek na toto téma jsme v červnu zařadili do pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 20. – 25. června 2008 na reprezentativním souboru 960 občanů ČR ve věku od 15 let.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že používání deodorantů nebo antiperspirantů je obecně typičtější pro české ženy než pro české muže. Mezi ženami je předně používání těchto výrobků obvyklejší: alespoň někdy je používá 89 % z nich, u mužů je to 77 %. Navíc ženy používají tyto přípravky s vyšší frekvencí než muži: několikrát denně používá tyto výrobky 39 % žen a 20 % mužů.

Používání deodorantů nebo antiperspirantů


Deodoranty a antiperspiranty používají častěji mladší lidé, spíše lidé s vyšším vzděláním, častěji vyšší příjmové skupiny než lidé s nižšími příjmy. Při srovnání z hlediska věku je nicméně patrné, že i v nejmladší věkové skupině (do 29 let) se najdou lidé, kteří deodoranty / antiperspiranty nepoužívají nikdy (7 %).

Používání deodorantů nebo antiperspirantů


Používání deodorantů / antiperspirantů není pro Čechy totéž co jejich nákup. Čtvrtina populace tyto výrobky nikdy osobně nekupuje (24 %). I mezi těmi, kdo si deodorant či antiperspirant nikdy sami nekoupí, jsou ale lidé, kteří tyto výrobky běžně používají (kupuje jim je někdo jiný). Pro české muže je tato kombinace „nekupuji-používám“ typičtější než pro české ženy.

Používání deodorantů nebo antiperspirantů - pouze ti kdo je nikdy osobně nekupují

Podrobnější pohled na tuto kategorii kosmetiky shrnuje volně prodejná studie DEO 08. Přináší informace o spotřebě a nákupu deodorantů / antiperspirantů, o znalosti značek, o zkušenosti spotřebitelů s jednotlivými značkami, o jejich loajalitě vůči nim i o míře atraktivity různých značek pro české spotřebitele.