Image českého byznysu

29. 05. 2011
Znalost společností, které jsou v českých rukách, je v populaci vyšší než znalost osob, které za těmito firmami stojí. Osobnosti i společnosti jsou vnímány jako ekonomicky úspěšné, schází jim však „lidskost“, málo se starají o obyčejné lidi, což jim část veřejnosti ve svých názorech vyčítá.

Zatímco většinu předních českých podnikatelů a manažerů vnímá společnost jako perspektivní a úspěšné, pro „jejich“ firmy nejsou tyto atributy již tak typické.

Společnost Factum Invenio provedla v rámci svého výzkumného programu Factum Omnibus výzkum názorů české veřejnosti na vybrané společnosti v českých rukách a na osobnosti, které je reprezentují. Analýza image firem i osobností byla provedena korespondenční analýzou, zaměřenou na vybrané vlastnosti, na vnímání charakteristik jednotlivých osobností a firem obecnou populací ČR.

Korespondenční analýza je založená na rozboru struktury kontingenčních tabulek, zachycujících vzájemné závislosti dvou a více kategoriálních proměnných. Její předností je grafický výstup v podobě tzv. korespondenční mapy, která zachycuje podobnosti objektů ve dvourozměrném prostoru a umožňuje interpretaci jak vzájemné polohy jednotlivých objektů, tak jejich polohy vůči hlavním osám. Na mapu korespondenční analýzy je nutné nahlížet jako na celek. V takovém celostním pohledu ukazuje, jak se z hlediska zvolených parametrů (vlastností, firem a osobností) v realitě utváří image a co především ji charakterizuje, resp. co od sebe jednotlivé „objekty“ odlišuje.

Dotazování proběhlo ve dnech 22. 4 – 27. 4. 2011 na reprezentativním vzorku 974 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Z osobností mají imageově nejblíže k vlastní firmě M. Roman (ČEZ) a M. Dvořák (Letiště Praha). O něco volnější je imageová vazba P. Kellnera k PPF.

Celkový pohled na „mapu“ naznačuje, že typické vlastnosti sledovaných osobností s výjimkou M. Dvořáka a K. Komárka jsou úspěšnost a perspektivnost, zatímco u firem s výjimkou ČEZ je to hlavně jejich známost, spolehlivost a důvěryhodnost.

Naopak nejpříznačnější vlastnosti OKD a Moravských naftových dolů (důvěryhodnost a spolehlivost) i Penty (známost) se dosti liší od image jejich klíčových vlastníků (úspěšnost, u K. Komárka známost). ČEZ, PPF Group, Czech Coal a M. Dvořák ve středové konstelaci mají image tvořenou spolehlivostí, známostí, úspěšností a perspektivností.

Korespondenční mapa


Korespondenční analýza umožňuje vytvořit typologii zkoumaných „objektů“:
  • Hlavně perspektivní: ČEZ, M. Roman a P. Kellner
  • Hlavně známí: PPF Group, Penta a K. Komárek
  • Hlavně úspěšní: M. Dospiva, P. Tykač a Z. Bakala
  • Hlavně spolehliví a důvěryhodní: OKD, Moravské naftové doly, Letiště Praha, Czech Coal a M. Dvořák
  • Starost o lidi není typická pro nikoho, relativně nejblíže jsou jí z firem Letiště Praha a z osobností P. Kellner.Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz