Image značek čerpacích stanic v ČR

22. 10. 2009

Volně prodejná zpráva obsahuje následující informace:
- spontánní a navozená znalost značek čerpacích stanic,
- celkové hodnocení značek čerpacích stanic,
- hodnocení vybraných atributů a image jednotlivých značek,
- segmentaci zákazníků jednotlivých značek čerpacích stanic a určení pozice značek na trhu.


Sběr dat proběhl v červnu 2009 na reprezentativním vzorku obecné populace ČR starší 15 let (1022 respondentů).