Internet v České republice

04. 07. 2007
Penetrace internetu

Jak vyplynulo z výzkumu ZOČI (Zpráva o českém internetu), který společnost Factum Invenio realizuje pravidelně již od roku 2000, v současnosti využívá internet 53 % obyvatel ČR. Je to téměř o deset procentních bodů více než před dvěma lety (44 %). K internetu se často připojuje především mladší generace, studenti, lidé s vysokoškolským vzděláním a vyšším příjmem.

Vývoj uživatelů internetu od roku 2001

Roste také podíl domácností připojených k internetu, kterých je dnes více než třetina (37%), přičemž ještě před dvěma lety disponovala připojením pouze čtvrtina českých domácností (24%). Pokud se ovšem podíváme do zahraničí, zjistíme, že v porovnání s Evropou, a zejména Skandinávií, nejsou tato čísla nijak závratná.

„Hlavní bariérou využívání internetu je nepříliš velká počítačová gramotnost české populace a s tím související pocit, že internet není potřeba“, říká Michal Peca ze společnosti Factum Invenio a dodává: „Nezanedbatelnou překážkou expanze internetového připojení do českých domácností zůstává měsíční cena připojení k internetu, která je pro poměrně významnou část domácností příliš vysoká. Z tohoto důvodu mnoho lidí, kteří mají možnost připojit se k internetu v zaměstnání nebo ve škole, využívá této příležitosti a nemá zájem o pořízení internetu domů“.

Typ připojení

Dlouhodobě je zaznamenáván výrazný pokles vytáčeného připojení. Zatímco ještě v roce 2005 se k internetu připojovala pomocí této technologie více než polovina uživatelů, v současné době je již tento podíl pouze 7 %. Naopak výrazně posiluje připojení technologií ADSL a prostřednictvím kabelové televize. Tyto typy připojení využívá dnes shodně více než pětina obyvatel ČR (22, resp. 23 %). Česká republika má ve srovnání s jinými zeměmi jednu zvláštnost týkající se typu připojení k internetu v domácnostech, a to, že nejvyužívanějším typem připojení je bezdrátové připojení, zejména Wi-Fi. Bezdrátově je připojeno celkem 38 % českých domácností využívajících internet.

Typ domácího připojení

K čemu je internet využíván?

Na tuto otázku odpovídali aktivní uživatelé internetu, tedy ti, kteří se na internet připojují pravidelně, nejméně jednou týdně. Internet používají tito lidé především jako prostředek komunikace pomocí elektronické pošty (99 %) a jako nástroj sloužící k získávání praktických informací (98 %) a nových poznatků (94 %).

Poměrně hojně využívané jsou i další možnosti, které internet nabízí. Dvě třetiny aktivních uživatelů internetu nakupují online, komunikují prostřednictvím instant messaging (např. ICQ), více než polovina stahuje programy a třetina si stahuje filmy. Internet je využíván nejen pasivně, o čemž svědčí skutečnost, že jedna čtvrtina aktivních uživatelů spravuje vlastní internetové stránky.

K čemu internet využíváte?

Výše uvedená data pocházejí z volně prodejné studie Zpráva o českém internetu (ZOČI). Aktuální vlna je právě k dispozici.

Studie se skládá ze dvou částí:
iOmnimas
iOmnimas je šetření na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku nad 15 let. Sběr dat je realizován v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (face-to-face). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.
Zpráva o českém internetu
Zpráva o českém internetu je šetření mezi aktivními uživateli internetu. Aktivním uživatelem je osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Více informací naleznete na www.factum.cz/vpz