Internet v českých domácnostech zrychluje

26. 09. 2008
Tato zjištění vyplývají z aktuální vlny pravidelného výzkumu Broadband Monitor – perspektiva vysokorychlostního internetu v domácnostech ČR, který agentura Factum Invenio realizuje pravidelně dvakrát ročně. Výzkum proběhl v březnu 2008 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 562 aktivních uživatelů internetu s připojením v domácnosti. Za aktivního uživatele je považována osoba, která používá internet pravidelně, nejméně jednou týdně.

Bezdrátové připojení je nejvyužívanější
Dlouhodobě nejběžnějším typem připojení k internetu v domácnostech zůstává bezdrátové připojení (36 %). Oblíbené jsou také ADSL (25 %) a kabelová TV (23 %), naopak poměrně malý podíl vykazuje připojení prostřednictvím mobilního telefonu (5 %). Pokračuje ústup kdysi nejvyužívanější technologie – dial-up, v současné době je tímto způsobem k internetu připojeno zanedbatelné procento uživatelů (2 %).

„Bezdrátovému připojení dávají přednost především lidé, pro které je nejdůležitějším parametrem cena, nikoliv rychlost připojení. Kromě toho existuje také poměrně velká skupina těch, kteří nemají a nechtějí v domácnosti pevnou linku a zároveň nemají možnost připojit se prostřednictvím kabelové televize. Tito lidé také obvykle volí poskytovatele bezdrátového připojení“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio, která studii realizuje.

Nejčastější způsob připojení k internetu z domova


Rychlost připojení
Nejvíce uživatelů internetu má v domácnosti k dispozici připojení o rychlosti 2 nebo 4 Mbit/s (20, resp. 19 %). Nezanedbatelnou skupinou jsou uživatelé internetu s nižší rychlostí, max. do 1 Mbit/s. Těch je mezi aktivními uživateli přibližně jedna třetina (36 %). Zajímavostí je skutečnost, že 14 % uživatelů internetu netuší, jakou rychlost internetu používají.

Rychlost současného internetového připojení


Stále pokračuje poměrně rychlý růst využívaných rychlostí. Zatímco před rokem disponovalo rychlostí 2 Mbit/s a vyšší 36 % uživatelů, v září 2008 se tento podíl zvýšil již na polovinu (51 %). Vzhledem k tomu, že v nedávné době nejvýznamnější poskytovatelé internetu oznámili další výrazné navyšování rychlostí připojení, je jasné, že aktuální trend bude pokračovat.

Další informace jsou obsahem volně prodejné zprávy Broadband Monitor, která vychází 29.9.2008. Volně prodejná zpráva je zaměřena zejména na: úroveň interaktivity hlavních poskytovatelů broadband připojení, typ, rychlost a poskytovatele připojení, spontánní a navozenou znalost poskytovatelů, využívání internetových prohlížečů, vyhledávačů a zpravodajských serverů.