Investice a dluhy českých domácností 2006

22. 06. 2006
Hlavním cílem studie je poskytnout informace o aktuálním investičním chování obyvatelstva ČR a s tím souvisejícím shrnutím jednotlivých investičních příležitostí do čtyř základních skupin podle toho, jak lidé jednotlivé investiční možnosti využívají, resp. jaký o jejich využívání projevují zájem.

Podrobný obsah studie:
- Portfolio investičních příležitostí českých domácností
- Ukládání peněz na běžný účet
- Spoření doma, ukládání peněz stranou
- Stavební spoření
- Životní pojištění
- Penzijní připojištění
- Ukládání peněz na vkladní knížku
- Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
- Subjektivní hodnocení efektivnosti investování
- Změna finanční situace domácností za poslední dva roky
- Předpokládaná změna finanční situace domácností v příštích dvou letech
- Dluhy českých domácností
- Zadluženost české populace
- Využívané druhy úvěrových produktů
- Dlužné částky
- Základní skupiny investičních příležitostí
- Investice se státní podporou – konzervativní produkty
- Investice s možností vyššího výnosu i vyšší mírou rizika
- Investice do realit a cenností
- Neziskové investice

Výstupem je závěrečná zpráva obsahující v případě některých témat vývoj už od roku 2000.