Investice a dluhy českých domácností 2007

31. 05. 2007
Poslední dotazování proběhlo ve dnech 29. 3. až 4. 4. 2007 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1001 občanů České republiky starších 15 let.

Hlavním cílem této syndikované studie je poskytnout informace o aktuálním investičním chování obyvatel ČR a s tím související rozdělení jednotlivých investičních příležitostí do čtyř základních vnitřně homogenních skupin, včetně detailní charakteristiky uživatelů produktů. Dále tato studie monitoruje postoje české veřejnosti k úvěrům a půjčkám, včetně účelu úvěru.

Podrobný obsah studie:
- Portfolio investičních příležitostí českých domácností
- Věkové rozložení investičních příležitostí
- Ukládání peněž na běžný účet
- Spoření doma, ukládání peněz stranou
- Uzavření smlouvy o stavebním spoření
- Uzavření smlouvy o životní pojištění
- Uzavření smlouvy o penzijním připojištění
- Ukládání peněz na vkladní knížku
- Hodnocení efektivnosti investování (Index efektivnosti investování)
- Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
- Orientace v nabídce investičních možností
- Hodnocení finanční situace domácnosti
- Modelové využití investičních příležitostí (Rozhodování o této investici)
- Skupiny investičních příležitostí (Investice se státní podporou, Investice s vyšším výnosem a vyšší mírou rizika, Speciální typy investic – reality, cennosti, Neziskové investice)
- Dluhy českých domácnosti (Využívané druhy uvěrových produktů, Věkové rozložení úvěrových produktů, Účel úvěru)
- Postoje k půjčkám a finančním institucím (Postoje k využití půjčky či úvěru v budoucnosti)

Výstupem je závěrečná zpráva, která v případě některých témat obsahuje časovou řadu od roku 2000.