Investice a dluhy domácností 2008

26. 08. 2008
Šetření proběhlo ve dnech 25. 4. - 30. 4. 2008 na reprezentativním vzorku 1114 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Cílem studie je jednak poskytnout informace jednotlivých investičních příležitostech. O jejich využívání obyvateli ČR, o způsobu rozhodování obyvatel při investování, o schopnosti obyvatel orientovat se v širokém spektru investičních možností.
Studie rovněž přináší informace o využívání různých typů úvěrových produktů obyvateli ČR a jejich názory a vnímání úvěrových produktů a jejich poskytovatelů.

Podrobný obsah studie:
- Portfolio investičních příležitostí českých domácností – do jakých investičních příležitostí lidé vkládají své peníze a o které typy investic mají zájem
- Modelové využití investičních příležitostí
- Segmentace – dle chování v oblasti investic
- Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
- Orientace obyvatel v nabídce investičních možností
- Změna finanční situace domácnosti během posledních dvou let
- Předpokládaná změna finanční situace domácnosti v příštích 2 letech
- Světová hypoteční krize – zaznamenání hypoteční krize obyvateli ČR a ovlivnění krizí při investicích
- Dluhy českých domácností – využívání jednotlivých typů úvěrových produktů
- Postoje k půjčkám a finančním institucím


Struktura studie
- metodika výzkumu
- hlavní zjištění
- detailní analýza výsledků ve formě komentovaných grafů a tabulek
- dotazník
- tabulková příloha (frekvenční tabulky a třídění podle sociodemografických proměnných – pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita, příjem domácnosti, kraj, velikost místa bydliště).

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce.