Investice a život na dluh českých domácností

07. 10. 2003
Nejoblíbenějším způsobem ukládání peněz zůstává stavební spoření. V letošním šetření více jak polovina dotázaných (54 %) lidí sdělila, že má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření.
Výrazný nárůst let minulých tedy i nadále pokračuje a zdá se, že stavební spoření si svou pozici mezi ostatními produkty upevnilo. Přitom ještě před dvěma roky zaujímalo čtvrtou pozici se 41 % respondenty.

Jak ve spontánní, tak v navozené znalosti leasingových společností dosáhl nejvýše Multiservis, když jej spontánně uvedlo 43 % dotázaných a navozeně rovných 87 %. Následují společnosti Home Credit a CCS Triangl, které navozeně uvedlo 69 %, resp. 47 % respondentů.

Od banky si v posledních třech letech půjčilo peníze 12 % lidí, zejména ze středních věkových skupin a lidé z vyšší příjmové skupiny. Nejčastěji si lidé půjčovali v České spořitelně (52 %), dále pak v Komerční bance a GE Capital Bank.
Nejčastěji respondenti zapůjčené prostředky použili na nemovitosti – ať už na úpravu, opravu či přestavbu domu, jak tomu bylo u 16 % dotázaných, nebo na koupi rodinného domu (12 %).
Na dalších místech je pořadí velice vyrovnané – pořízení auta, bytu či investice do podnikání – všechny tyto tři možnosti zmínilo 9 % respondentů.