Investiční chování a úvěrové produkty domácností s vyššími příjmy

21. 03. 2008
Šetření bylo realizováno na reprezentativním souboru 500 respondentů starších 15 let z domácností s hrubým měsíčním příjmem vyšším než 40 tisíc Kč. Výběr respondentů byl prováděn na základě kvótní metody a dotazování proběhlo v prvním pololetí roku 2007.

Hlavním cílem studie je přinést informace o investičním chování a úvěrových produktech v případě domácností s vyššími příjmy. Studie rovněž poskytuje časové srovnání výsledků vyšší příjmové skupiny (se studií z roku 2005) a se situací v obecné populaci.


Podrobný obsah studie:

Investiční chování vyšší příjmové skupiny
- Jednotlivé formy investování finančních prostředků
- Orientace při investicích
- Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
- Subjektivní hodnocení efektivnosti investic
- Subjektivní hodnocení finanční situace domácnosti
- Hypotetická investice 100 tisíc Kč

Úvěrové produkty domácností s vyššími příjmy
- Využívané úvěrové produkty
- Účel čerpaného úvěru
- Postoj k úvěrovým službám

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce.