Investiční chování, bytová situace a hypotéky u vyšších příjmových skupin

02. 01. 2006
Cílem studie bylo podat informace o investičním chování a bytové situaci domácností s vyššími příjmy.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace s hrubým příjmem domácnosti vyšším než Kč 40 tisíc, celkem bylo dotázáno cca 500 respondentů.

Podrobný obsah studie:
- Občanské portfolio
- Ukládání peněz na běžný účet
- Stavební spoření
- Spoření doma, ukládání peněz stranou
- Ukládání peněz na vkladní knížku
- Životní pojištění
- Penzijní připojištění
- Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
- Subjektivní hodnocení efektivnosti investování
- Hodnocení finanční situace domácností
- Typy vlastnictví bydlení
- Spokojenost s bydlením, osobní problémy v oblasti bydlení
- Hodnocení výdajů na bydlení vzhledem ke kvalitě bydlení, k výši výdělku
- Postoje k bydlení – stát versus občan
- Znalost stavebních spořitelen, klienti stavebního spoření (včetně poskytovatele)
- Použití financí ze stavebního spoření
- Využívání úvěru / půjčky na financování bydlení
- Použití hypotečního úvěru, poskytovatel hypotečního úvěru
- Výše hypotečního úvěru, výše splátek
- Deklarace zájmu o hypoteční úvěr, použití hypotečního úvěru
- Uvažovaný poskytovatel, doba splatnosti

Výstupem je závěrečná zpráva obsahující hlavní zjištění, komentované podrobné výsledky včetně grafů a doprovodných tabulek.