Investiční chování obyvatelstva

28. 06. 2004
Stavební spoření se již několikátým rokem drží na špici nejoblíbenějších způsobů ukládání peněz. Stejně jako v roce 2003 více než polovina respondentů (celkem 54 %) uvedla, že má v současné době uzavřenu smlouvu o stavebním spoření. Vzhledem k výhodným podmínkám – poskytování příspěvku státu – se obliba tohoto finančního produktu v posledních letech neustále zvyšovala.

Pomyslné druhé místo žebříčku ve využívání různých způsobů ukládání peněz zaujímají běžné účty, které má 53 % respondentů. Tento finanční produkt je i přes velmi malé úročení českou populací hojně využíván, a to především z důvodu snadného přístupu k uloženým penězům.

Spoření, ukládání peněz doma tzv. „do slamníku“ využívají v současné době dvě pětiny z nás. Z výsledků šetření posledních let je zřejmé, že počet respondentů, kteří mají doma uloženou nějakou finanční rezervu se prakticky nemění, nicméně se dá předpokládat, že se jedná o menší částky peněz.

Stejně jako v loňském šetření ukládají na vkladní knížku své volné finanční prostředky necelé dvě pětiny lidí (konkrétně 38 %).

Další dva velmi významné způsoby ukládání finančních prostředků – životní pojištění a penzijní připojištění - uvedl v letošním roce menší počet respondentů než v roce 2003.
Životní pojištění mají uzavřeno tři z deseti dotázaných a penzijní připojištění jedna čtvrtina dotázaných.

Častěji mají smlouvu o stavebním spoření uzavřenu lidé ve věku 30 – 44 let (68 % z nich), středoškoláci s maturitou a vysokoškoláci (60 % z nich, resp. 67 % z nich) a lidé s hrubým měsíčním příjmem na domácnost od 25 tis. Kč do 30 tis. Kč a více než 30 tis. Kč (62 % z nich, resp. 74 % z nich).

Českomoravská stavební spořitelna má na trhu se stavebním spořením největší podíl. Téměř polovina respondentů uvedla, že má uzavřeno své stavební spoření u této stavební spořitelny.

Více než polovina respondentů uvedla, že u svého stavebního spoření v současné době pouze spoří.

Nejčastěji mají respondenti uzavřeno své životní pojištění u České pojišťovny (zmínily dvě pětiny klientů životního pojištění).

Většině respondentů s uzavřeným životním pojištěním na jejich životní pojištění zaměstnavatel nepřispívá a respondenti si celé pojistné hradí sami (zmínilo 86 % dotázaných).

Nejčastěji byly zmiňovány dva penzijní fondy Penzijní fond České spořitelny a Penzijní fond České pojišťovny, u kterých má penzijní připojištění uzavřeno shodně vždy jedna pětina respondentů.

Jak ukazuje dlouhodobý trend, investování finančních prostředků do nákupu podílového listu v podílovém fondu je pouze na okraji využívání ostatních forem investování. V současné době vlastní podíl v podílovém fondu tři lidé ze sta.

Častěji se lidé domnívají, že o možnosti investování prostřednictvím podílových fondů „spíše není dostatek informací“.

Informace o možnosti investování prostřednictvím podílových fondů na přepážkách bank či v tisku by chtěl shodně získat každý šestý dotázaný.